Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức của đơn vị

I.  THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO HỘI

1. Bà Trương Hồng Trang - UVBCH TW Hội - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

 2. Bà Phan Thị Sang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

 3. Bà Tô Thị Mỹ Thuận- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Ban xây dựng Tổ chức - Văn phòng

2. Ban Tuyên giáo - Chính sách, Luật pháp

3. Ban Gia đình, xã hội - Kinh tế

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696