Hoạt động ảnh
 • Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao tặng KNC vì sự nghiệp phụ nữ cho CB Hội
  Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao tặng KNC vì sự nghiệp phụ nữ cho CB Hội
 • PCT Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao tặng
  PCT Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trao tặng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo năm 2012
 • Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2016
  Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2016
 • Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2016
  Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2016
 • Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào PN năm 2011
  Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào PN năm 2011
 • Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào PN năm 2011
  Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào PN năm 2011
 • Hình thứ 30 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 30 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 29 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 29 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 28 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 28 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 27 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 27 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 26 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 26 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 25 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 25 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 24 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 24 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 23 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 23 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 22 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 22 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 21 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 21 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 20 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 20 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 19 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 19 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 18 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 18 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 17 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 17 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 16 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 16 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 15 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 15 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 14 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 14 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 13 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 13 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 11 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 11 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 10 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 10 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 9 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 9 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 8 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 8 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 7 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 7 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 6 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 6 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 5 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 5 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 4 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 4 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 3 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 3 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 2 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 2 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 1 trong tổng số 30 hình
  Hình thứ 1 trong tổng số 30 hình
 • Hình thứ 8 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 8 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 7 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 7 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 6 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 6 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 5 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 5 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 4 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 4 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 3 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 3 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 2 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 2 trong tổng số 8 hình
 • Hình thứ 1 trong tổng số 8 hình
  Hình thứ 1 trong tổng số 8 hình
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696