null Xây dựng Hội vững mạnh thúc đẩy phong trào vững mạnh

Tin hoạt động
Thứ năm, 08/08/2019, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Xây dựng Hội vững mạnh thúc đẩy phong trào vững mạnh

 

Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho phụ nữ, Hội LHPN huyện Hồng Dân luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm có tính chất quyết định của công tác Hội và phong trào phụ nữ. Thời gian qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội, đồng thời vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội với nhiều hình thức đổi mới phong phú.
Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và thực hiện khâu đột phá Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, tạo chuyển biến mới về chất lượng hoạt động tổ chức Hội cơ sởdo Trung ương Hội phát động. Hằng năm, các cấp Hội đã tập trung vào việc bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và chuyên đề hàng năm, phối hợp tổ chức lớp quản lý Nhà nước, lớp cao cấp chính trị, lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội tại huyện, nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ Hội. Tính đến nay trình độ cán bộ chủ chốt cấp huyện đạt chuẩn chức danh 100% (04/04 đ/c), xã, thị trấn: về chuyên môn: Chủ tịch đạt 100% (09/09 đ/c đại học); phó chủ tịch đạt 88,9% (02 đ/c đại học, 05 đ/c trung cấp); về chính trị: Chủ tịch đạt 100% (9/9 đ/c), phó chủ tịch 55,5% (5/9 đ/c).
Hiện nay, 100% các ấp trên địa bàn đều có tổ chức Hội và hội viên phụ nữ sinh hoạt với 84 chi hội, 317 tổ phụ nữ,  với 15.709/30.751 hội viên đạt 51,08% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tham gia vào tổ chức Hội. Phát triển hội viên nòng cốt mới được 133 hội viên, nâng tổng số hội viên nòng cốt hiện nay là 6.914 hội viên (chiếm 44% trong tổng số hội viên). Tiếp tục tổ chức phát thẻ hội viên: cấp mới 1.584 thẻ, nâng tổng số hội viên có thẻ 15.709, đạt 100%. Tỷ lệ chi Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc không ngừng được tăng lên, không có cơ sở trung bình.
Điểm nổi bật trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội của đơn vị là tiếp tục thực hiện điểm chỉ đạo của tỉnh Hội về xóa hộ trắng hội viên nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện (khóa XI), Hội đã công nhận 05 ấp xóa hộ trắng hội viên ở xã Ninh Thạnh Lợi (ấp Kos Thum, Cai Giảng), Vĩnh Lộc (ấp Vĩnh Thành Lập), Ninh Quới (ấp Phú Tân), Ninh Hòa ( ấp Ninh an). Nâng tổng số hiện nay là 54/71 ấp. Thành lập mới 06 chi hội có 36 hội viên (04 chi hội thuộc các điểm trường; 02 chi hội cơ quan). Thực hiện củng cố tổ chức Hội được 573 cuộc có 15.076 lượt chị tham gia. Giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú để Đảng chăm bồi 49 chị, Qua đó kết nạp được 23 chị. Nâng tổng số đến nay là 540/2.573 đảng viên nữ chiếm 20,98%. Có 40/84 chi hội trưởng là đảng viên, chiếm 42,5% .
Hồng Dân có 401 chi, tổ hội ở cơ sở nhìn chung hoạt động khá hiệu quả, luôn tìm ra những giải pháp để đổi mới trong sinh hoạt nhằm tăng cường chất lượng của công tác Hội, điển hình như: chi Hội ấp Ninh Thành xã Ninh Quới, chi Hội ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Lộc, chi hội ấp Ninh Phước xã Ninh Quới A,… tiêu biểu trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'', qua đó Hội đã tích cực tuyên truyền 4 chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin –Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và triển khai thực hiện Đề án 939 về Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025.
Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên. Từ năm 2016 đến nay,Hội LHPN huyện phối hợp với phòng Lao động TB&XHhuyện, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đã tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 5.340 lao động, trong đó có 2.626 lao động nữ và mở 18 lớp dạy nghề với 494 học viên.Ngoài ra còn phối hợp với tỉnh, huyện tổ chức tư vấn và giới thiệu xuất khẩu lao động cho 340 người được tư vấn. Từ đó, các chị em đã mạnh dạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao, sản phẩm lao động đạt chất lượng tốt, phát triển nhiều mô hình mới như: mô hình tổ phụ nữ đan lục bình; tổ phụ nữ thu gom, bọc nilong; tổ phụ nữ trồng màu trên bờ vuông, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã,... Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động chị em tham gia CLB Phụ nữ giúp nhau vượt khó”, tổ hùn vốn, thành lập các loại hình Câu lạc bộ như: CLB phòng chống tệ nạn xã hội, CLB phụ nữ “Giáo dân, dân tộc Khmer, người Hoa cam kết giáo dục gia đình và người thân không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn về an ninh trật tự”, CLB “Mẹ an toàn con khoẻ ngoan”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, CLB “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,...
Thông qua các phong trào này, đã đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, chọn giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cấp hội, từng đơn vị, địa phương trong lĩnh vực chuyên môn,  qua đó góp phần vào việc xây dựng đơn vị, ngành vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Từ kết quả đạt được, cũng như những kinh nghiệm nêu trên, Hội LHPN huyện tập trung iếp tục thực hiện trong thời gian tới đẩy mạnh công tác kiện toàn củng cố tổ chức Hội, đi sâu vào các chi, tổ Hội và quần chúng phụ nữ. Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn, năm 2019 phát triển thêm từ 1 đến 2 mô hình mới, đổi mới nội dung, sinh hoạt nhằm thu hút hội viên đông về số mạnh về chất.Tiếp tục duy trì công tác tập trung hướng về cơ sở đa dạng hóa các mô hình tập hợp thích với từng đối tượng và chọn điểm chỉ đạo nhân rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến tận quần chúng phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của chị em, đặc biệt là chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Biểu dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội. Tạo lòng tin trong phong trào phụ nữ và là chổ dựa vững chắc trên bước đường phát triển.
                                                                          LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 345

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696