null Vai trò của Hội LHPN xã Long Điền Đông A trong công tác “Dân vận khéo”

Tin hoạt động
Thứ tư, 30/10/2019, 13:21
Màu chữ Cỡ chữ
Vai trò của Hội LHPN xã Long Điền Đông A trong công tác “Dân vận khéo”

 

Theo kết quả đánh giá của Đảng ủy, BCĐ thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải từ năm 2018 – 2019 đến nay, các cấp các ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, trong đó đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội LHPN xã có nhiều thành tích nổi bật, với những kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua.
Sau khi quán triệt Chỉ thị số 37- CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện Ngày Dân vận khéo” vào ngày 15 hàng tháng. Để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo hàng năm của cấp ủy, Hội LHPN xã phối hợp đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân để nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, yêu cầu, phương châm, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp; nhất là phương châm xây dựng nông thôn mới: Nhân dân là chủ thể và dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới.
Thường xuyên động viên khuyến khích và tổ chức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện và giám sát các công việc cụ thể của từng chương trình hoạt động: Từ việc khảo sát lập đề án, quy hoạch chi tiết, các dự án thuộc các lĩnh vực cho đến việc xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ nhân dân thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới gắn liền với công tác xây dựng và phát triển tổ chức và các cuộc vận động, các phong trào của hội Phụ nữ.
Tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động; lựa chọn đảm nhận những công việc, những dự án, tiểu dự án cụ thể; hướng dẫn, phát động hội viên và nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng; phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập và tạo cơ hội làm giàu, cải thiện và nâng cao đời sống trên mọi lĩnh vực của nhân dân.
Tích cực vận động nhân dân xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, dân được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đồng thời, tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của việc xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.
Từ các giải pháp trên, qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cùng với các ngành, các cấp Hội LHPN đã phấn đấu hoàn thành nhiều công trình phần việc quan trong như: thành lập mới 01 HTX; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỷ năng công tác cho cán bộ Hội, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo có thêm điều kiện đến lớp, đến trường, vận động người dân hiến đất xây dựng 03 trụ sở ấp và mở rộng nâng cấp các tuyến đường (không bồi hoàn, hỗ trợ). Triển khai xây dựng 04 tuyến đường, 07 cây cầu, xây dựng trường Tiểu học Kim Đồng; 4 tuyến điện; Xây dựng nghĩa trang nhân dân; bãi rác tập trung… góp phần hoàn thành cơ bản 19 tiêu chí xã nông thôn mới, để đề nghị cấp trên thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 01 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của người dân về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân trong xã đồng tình và ủng hộ cao góp phần làm cho đời sống của người dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang xanh, sạch đẹp, phong trào phụ nữ ngày càng có sức lan tỏa, tạo ra sự thiết thực và hiệu quả mới.
Từ kết quả đạt được nêu trên, Hội LHPN xã rút ra bài học kinh nghiêm thực tiễn. Trước hết, là tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ; sự tạo điều kiện của chính quyền, sự hỗ trợ các cấp, các ngành về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm.Đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện thì mô hình sẽ đem lại hiệu quả cao và có tính bền vững.
Những mô hình khi được chọn lựa và phát động thực hiện phải đảm bảo tính khả thi và tính bề vững cao; việc tổ chức triển khai thực hiện phải có chương trình, kế hoạch, dự án chi tiết cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Kịp thời sơ, tổng kết các mô hình “Dân vận khéo” đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt hiệu quả cao cần biểu dương, khen thưởng nhân rộng để mọi người học tập và làm theo.
Với những thành tích đã đạt được Hội LHPN xã vinh dự được UBND tỉnh trao tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 – 2019.
 
                                                                                                LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 339

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696