null UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án

Tin hoạt động
Thứ ba, 23/01/2018, 15:06
Màu chữ Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án
 Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung vừa ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (gọi tắt Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” (gọi tắt Đề án 939) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
 Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 2 đề án gồm 27 thành viên do ông Vương Phương Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo và bà Trần Thị Hoa Ry – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu làm Phó Ban chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án; Ban hành quy chế hoạt động. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các Đề án. Tổ chức, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các Đề án. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả về tình hình thực hiện các Đề án với Chủ tịch UBND tỉnh.
Tổ giúp việc Đề án 938 gồm 5 thành viên do bà Vũ Thị Huệ - UVBTV - Trưởng Ban Gia đình – Xã hội Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu làm Tổ trưởng và tổ giúp việc Đề án 939 gồm 5 thành viên do bà Trần Thị Bích Tuyền – UVBTV – Trưởng Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là Tham mưu, đề xuất giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện một số việc như sau: Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố nghiên cứu, đề xuất xây dựng, thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ phụ nữ. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án. Theo dõi các hoạt động, tiến độ triển khai thực hiện. Tổng hợp dự thảo báo cáo định kỳ và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo. 
                                                                                                            (Hải Vy)
            
 
 
 

 

Số lượt xem: 417

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696