null Từ Đại hội thứ nhất đến Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Tài liệu sinh hoạt hội viên
Thứ năm, 29/06/2017, 17:15
Màu chữ Cỡ chữ
Từ Đại hội thứ nhất đến Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

 

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1950 - 1956)
Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 4 năm 1950 tại chiến khu Việt Bắc, Đại Từ, Thái Nguyên. Đại hội có 168 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5 triệu hội viên và 10 triệu phụ nữ Việt Nam (có Việt Kiều ở Pháp, Thái Lan tham dự). Đại hội vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Lê Đình Thám – Chủ tịch Mặt trận Liên Việt đến dự.
Đại hội lần thứ I có ý nghĩa lịch sử vì đã họp nhất Đoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội LHPN Việt Nam thành một tổ chức duy nhất của phụ nữ, lấy tên là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nội dung: đánh giá thành tích và đề ra 10 nhiệm vụ mới.
- Đại hội thông qua báo cáo, các Quyết nghị về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội phụ nữ, thông qua chương trình, Điều lệ của Hội LHPN Việt Nam, tuyên truyền, hiệu triệu gửi toàn thể phụ nữ Việt Nam.
- Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa 1 gồm 32 ủy viên.
Chủ tịch: bà Lê Thị Xuyến. Các Phó chủ tịch: bà Hoàng Thị Ái, Lê Thu Trà và bà Nguyễn Thị Thục Viên.
Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1956 - 1961)
Đại hội diễn ra từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 5 năm 1956 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có hơn 700 đại biểu phụ nữ trong cả nước và Việt kiều ở nước ngoài (trong đó có hơn 400 đại biểu chính thức). Tham dự Đại hội có 6 đoàn đại biểu quốc tế. Đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Lao động Việt Nam; đồng chí Tôn Đức Thắng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng; Phó thủ tướng Phan Kế Toại đã đến dự Đại hội.
Nội dung Đại hội: nghe báo cáo của Hội và đoàn đại biểu miền Nam tập kết ra Bắc, đề ra 5 chương trình hoạt động. Thảo luận và thông qua báo cáo, chương trình, nghị quyết, tuyên ngôn, điều lệ sửa đổi. Bầu 49 ủy viên và dành số lượng 8 ủy viên sẽ bổ sung sau (5 ủy viên cho đại biểu miền Nam, 3 ủy viên cho đại biểu kiều bào nước ngoài).
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thập. Các Phó chủ tịch: bà Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, Hoàng Thị Ái, Bùi Thị Cẩm và bà Hà Thị Huế.
Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 1961 – 1974)
Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 năm 1961 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 4,5 triệu hội viên trong cả nước và 19 đoàn đại biểu quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến dự Đại hội.
Nội dung: đánh giá thành tích đã đạt được, đề ra 3 nhiệm vụ lớn. Phát động phong trào thi đua “5 tốt”. Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa III gồm 67 ủy viên.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thập được bầu lại. Các Phó chủ tịch: bà Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, Hoàng Thị Ái, Hà Thị Huế và bà Hà Giang.
Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 1974 – 1982)
Đại hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 3 năm 1974 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 596 đại biểu chính thức đại diện cho trên 5 triệu hội viên trong cả nước. Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Định – Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam – Chủ tịch Hội dẫn đầu. Dự Đại hội còn có 26 đoàn đại biểu phụ nữ thế giới. Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và đồng chí Lê Duẫn – Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Nội dung: đánh giá thành tích đạt được, đề ra 6 nhiệm vụ cụ thể. Quyết định lấy ngày 20/10/1930 là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhì do Nhà nước trao tặng cho toàn thể phụ nữ Việt Nam. Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa IV gồm 75 ủy viên.
Chủ tịch: bà Hà Thị Huế. Các Phó chủ tịch: bà Lê Thị Xuyến, Hà Giang, Nguyễn Thị Minh Nhã và bà Vũ Thị Chín.
Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 1982 – 1987)
Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 1982 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 800 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 triệu hội viên và 25 triệu phụ nữ cả nước. Dự Đại hội có 9 đoàn đại biểu phụ nữ quốc tế. Đại hội vinh dự đón đồng chí Phạm Văn Đồng - Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Nội dung: đánh giá các thành tựu đạt được, đề ra nhiệm vụ mới và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa V gồm 109 ủy viên.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Định. Các Phó chủ tịch: bà Nguyễn Thị Như, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh và bà Ngô Bá Thành.
Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 1987 – 1992)
Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 1987 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 700 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 28 triệu phụ nữ trong cả nước. Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trường Chinh – Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; đồng chí Phạm Văn Đồng – Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến dự.
Nội dung: đánh giá các tầng lớp phụ nữ đã thể hiện lòng yêu nước, tinh thần lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhấn mạnh 8 nội dung phụ nữ cần thực hiện trong công tác đổi mới. Phát động 2 cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”. Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa VI gồm 98 ủy viên.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Định được bầu lại. Các Phó chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thân, Trần Thị Thanh Thanh, Trương Mỹ Hoa, Ngô Bá Thành, Hoàng Xuân Sính.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (nhiệm kỳ 1992 – 1997)
Đại hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 1992 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 760 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và 33 triệu phụ nữ cả nước. Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: đồng chí Đỗ Mười – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Võ Chí Công – Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; đồng chí Võ Văn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng; đồng chí Lê Quang Đạo – Chủ tịch Quốc hội.
Nội dung: khẳng định các cấp Hội đã có những bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, do đó phong trào phụ nữ đã góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Đề ra các mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 1992 – 1997 và 5 chương trình công tác trọng tâm. Phát động phụ nữ cả nước tích cực tham gia thực hiện 2 phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nuôi dạy con tốt góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” và tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”. Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa VII gồm 96 ủy viên. Bầu Chủ tịch danh dự Bà Nguyễn Thị Định.
Chủ tịch: bà Trương Mỹ Hoa. Các Phó chủ tịch: bà Võ Thị Thắng, Vương Thị Hanh và bà Nguyễn Thị Phương Minh.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (nhiệm kỳ 1997 – 2002)
Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5 năm 1997 tại Thủ đô Hà Nội. Về dự Đại hội có hơn 900 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên và gần 24 triệu phụ nữ cả nước. Tham dự Đại hội còn có 25 đoàn đại biểu quốc tế của 22 nước và đại diện Liên đoàn Phụ nữ dân chủ quốc tế, Liên đoàn Ủy ban vì tự do và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN.
Nội dung: khẳng định những thành tích đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm (1992 – 1997). Nhấn mạnh việc thực hiện chương trình trọng tâm. Phát động phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước”. Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa VIII gồm 130 ủy viên.
Chủ tịch: bà Hà Thị Khiết. Các Phó chủ tịch: bà Lê Thị Thu, Trương Thị Khê, Nguyễn Thị Oanh và bà Nguyễn Thị Phương Minh.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (nhiệm kỳ 2002 – 2007)
Đại hội diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 2 năm 2002 tại hội trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có 900 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu hội viên. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí: đồng chí Nông Đức Mạnh – Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trần Đức Lương – Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn An – Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Phan Văn Khải – Thủ tướng chính phủ đền dự.
Nội dung: khẳng định những thành tích đạt được của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội nhiệm kỳ 1997 – 2002. Kêu gọi phụ nữ cả nước thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện 6 chương trình trọng tâm. Bầu Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa IX gồm 132 ủy viên.
Chủ tịch: bà Hà Thị Khiết được tái cử. Các Phó chủ tịch: bà Lê Thị Thu, Trương Thị Khuê, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Phương Minh, Nguyễn Thị Thanh Hòa và bà Nguyễn Thị Kiêm Liên.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ X (nhiệm kỳ 2007 – 2012)
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2007 – 2012 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có gần 1.193 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14 triệu hội viên trong cả nước. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự và phát biểu ý kiến.
Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX. Đề ra mục tiêu, xác định nhiệm vụ, 8 chỉ tiêu cơ bản và 6 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2007 – 2012 gồm 154 ủy viên.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thanh Hòa. Các Phó chủ tịch: bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Hoàng Thị Ái Nhiên và bà H’Ngăm Niê k Đăm.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (nhiệm kỳ 2012 – 2017)
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – hội nhập – phát triển” khai mạc vào ngày 11/3/2012 tại Cung Văn hóa Lao động Việt – Xô, Thủ đô Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 – 8/3/2012) và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự Đại hội có 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên phụ nữ, tiêu biểu cho sức mạnh và ý chí vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ các vùng miền của Tổ quốc.
Nội dung: đánh giá, nhìn nhận những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế của nhiệm kỳ 2007 – 2012. Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Thông qua dự thảo toàn văn Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi bổ sung và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012 – 2017. Bầu 163 đại biểu vào Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XI.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (đến tháng 4/2016), Nguyễn Thị Thu Hà (từ tháng 4/2016 đến nay). Các Phó chủ tịch: bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Thu Hà (đến tháng 4/2016), Bùi Thị Hòa và bà Trần Thị Hương.
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII (nhiệm kỳ 2017 – 2022)
Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập” khai mạc ngày 7/3 đến ngày 9/3/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3/1910 – 8/3/2017). Đại hội có 1.153 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ cả nước, phát huy tinh thần yêu nước, chung sức, chung lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự tiến bộ, hạnh phúc và bình đẳng của phụ nữ. Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân.
Nội dung: đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022. Quyết định thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và 2 khâu đột phá: Nâng cao hiệu quảthực chấtcông tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sáchgóp phầngiải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ.
Tiếp tục phát động phong trào thi đua“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và2 cuộc vận động“Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIIgồm171ủy viên. TạiĐại hội đã bầu161ủy viênvà giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIItiếp tụcbầu bổ sungvào các thời điểm thích hợpkhi có đủ điều kiện.
Chủ tịch: bà Nguyễn Thị Thu Hà được tái cử. Các Phó chủ tịch: bà Bùi Thị Hòa, Trần Thị Hương; Hoàng Thị Ái Nhiên và bà Nguyễn Thị Tuyết.

Số lượt xem: 608

(Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh sưu tầm tổng hợp)

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696