null Hội LHPN thành phố Bạc Liêu sau 10 năm thực hiện công tác bình đẳng giới

Giới và phát triển
Thứ tư, 19/07/2017, 15:25
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN thành phố Bạc Liêu sau 10 năm thực hiện công tác bình đẳng giới

Bình đẳng giới là một trong những vấn đề đang được quan tâm trong xã hội Việt Nam hiện nay, là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Để thực hiện được mục tiêu này, rất cần đến sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong cả nước cùng nhiều yếu tố khác nhau trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

Sau 10 năm tích cực hưởng ứng và thực hiện Luật Bình đẳng giới, việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới của Hội LHPN thành phố Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ khi luật được ban hành, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tham mưu với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố triển khai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo UBND các phường, xã, tổ chức triển khai luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Bình đẳng giới theo ngành, theo đơn vị mình phụ trách, nhằm quán triệt nội dung cơ bản của luật đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trang bị cho 10/10 cơ sở Hội phường, xã các loại sổ tay liên quan đến luật Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt là hàng tháng Hội phụ nữ thành phố xây dựng trang tin của Hội tuyên truyền thường xuyên về những điều cần biết về luật bình đẳng giới …đến toàn thể cán bộ, hội viên quần chúng phụ nữ từ thành phố đến phường xã. Đưa trên 300 chị tham dự tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền luật bình đẳng giới, lồng ghép tổ chức mở 10 lớp tập huấn cho BCH cơ sở phường, xã được 168 chị tham dự. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức mở lớp triển khai học tập, nghiên cứu nội dung quy định của luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đạt chất lượng cao. Tích cực tuyên truyền qua nhiều hình thức như: hội thi, thông qua báo đài truyền thanh, tuyên truyền bằng hình thức hội nghị, họp dân, tin bài, trang tin, tờ rơi… về nội dung của luật cho toàn thể cán bộ Hội, hội viên quần chúng phụ nữ từ thành phố đến phường xã.
Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được thực hiện theo phương thức: Đảm bảo cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và luật bình đẳng giới nói riêng, hệ thống Hội đã xây dựng được 03 báo cáo viên, 108 tuyên truyền viên và 224 cộng tác viên thực hiện tuyên truyền Nghị quyết của Hội, đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thành viên tổ hoà giải ở cơ sở, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Công tác tuyên truyền về bình đẳng giới đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình, trong lựa chọn sinh con theo giới tính; vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được quan tâm và đánh giá cao.
Thời gian qua, tỷ lệ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo quản lý nhà nước của thành phố Bạc Liêu ngày một đông hơn về số lượng, mạnh hơn về chất lượng, tham gia lãnh đạo các ngành, các cấp cũng có sự chuyển biến tích cực về tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, đồng thời phụ nữ ngày càng thể hiện rõ năng lực và thể hiện được vai trò của mình trong hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 99,14%; tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái được tiếp cận giáo dục đào tạo ngày càng cao, nhiều học sinh nữ đạt giải cao và thủ khoa trong các kỳ thi tuyển, thi tốt nghiệp; tỷ lệ giáo viên nữ, cán bộ nữ hiện nay chiếm 86,7% trên tổng số giáo viên toàn ngành với phong trào 2 giỏi“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nhiều chị vượt khó, phát huy sáng kiến, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng giảng dạy và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp…
Luật Bình đẳng giới ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 đến nay là điều kiện thuận lợi cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, được các ban ngành, các cấp và toàn xã hội tích cực hưởng ứng, từ đó đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Hội LHPN thành phố Bạc Liêu không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội ở địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện cho các chi, tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy tích cực vai trò của tổ chức Hội.

Số lượt xem: 663

(Ái Linh)

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696