null Tình hình công tác Hội và Phong trào phụ nữ Bạc Liêu năm 2017

Tin hoạt động
Thứ năm, 18/01/2018, 07:58
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình công tác Hội và Phong trào phụ nữ Bạc Liêu năm 2017

 

Năm 2017, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6,5% so với năm 2016. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới được các địa phương và nhân dân nỗ lực thực hiện. Các lĩnh vực như chăm lo cho người có công với các mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc, đầu tư xã vùng khó khăn bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân (năm 2017 bình quân thu nhập đầu người ước đạt 37,5 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được nâng cao hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được tăng cường.
Mặt khác, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tình hình dịch cúm gia cầm, giá heo hơi xuống thấp, sạt lở đê, kè ven biển gây thiệt hại lớn đến đời sống người dân. Cơ cấu ngành hàng xuất khẩu còn nhiều bất cập. Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn và thực hiện đầu tư chậm; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu đề ra. Trật tự, an toàn xã hội một số nơi còn diễn biến phức tạp, các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài còn diễn ra; tình hình tội phạm và các loại tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp. Một số nơi tình hình diễn biến khó khăn hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng bộ máy tổ chức, cán bộ Hội, giảm số lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt và hoạt động chưa đạt kết quả như yêu cầu đặt ra.
Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, trong năm qua công tác Hội và phong trào phụ nữ có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; tập hợp, động viên phụ nữ trên các lĩnh vực, khích lệ chị em đoàn kết, tích cực thi đua tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên phát động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh.
Các cấp hội trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ năng lực về mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2017 để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2017. Đặc biệt phối hợp kiểm tra, giám sát Nghị quyết số 11/BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiến đại hóa đất nước, các Chỉ thị, Đề án hỗ trợ phát triển phụ nữ… Nội dung hoạt động Hội ngày càng phong phú thiết thực, vừa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, vừa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của chị em. Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã có một số hoạt động mang tính năng động, sáng tạo và đã đạt hiệu quả cao như: mô hình 3 tốt “Đoàn kết tốt, học tập tốt, sản xuất tốt”; mô hình “Tổ phụ nữ với công tác từ thiện”; mô hình “3 quyết tâm” v.v…Duy trì hoạt động và nhân rộng được các mô hình “Nuôi heo đất” tiết kiệm xây nhà tình thương cho hộ nghèo; “Hủ gạo tình thương”, mô hình “Chuyển giao vật dụng gia đình cho hộ nghèo”…; củng cố và duy trì hoạt động các câu lạc bộ, tổ, nhóm như “Gia đình sức khỏe - hạnh phúc”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Gia đình hạnh phúc bền vững”; “ngôi nhà 3 sạch” ; “Phụ nữ tiết kiệm điện”; tổ “Phụ nữ chăm sóc người già neo đơn” ; tổ phụ nữ “3 nhất, 3 không” v.v... đã làm phong phú, hấp dẫn thêm cho hoạt động của Hội các cấp, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Một số phong trào tiêu biểu trong các lĩnh vực như: trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã vận động, khuyến khích hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bằng phong trào có tính chiều sâu như “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, xây dựng các loại hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã... góp phần hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc khôi phục, mở rộng cơ cấu kinh tế các làng nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới ở nông thôn. Phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức đã gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng với sự phấn đấu và trưởng thành trong lao động, học tập, công tác, phụ nữ tỉnh nhà còn nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ, làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, người phụ nữ trong gia đình, tích cực xây dựng gia đình văn hóa “Ấm no, tiến bộ, bình đẳng hạnh phúc”, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo gia đình có công tích cực hoạt động vì lợi ích cuộc sống cộng đồng.
Mặt khác, các cấp Hội luôn tích cực thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể để tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tích cực hưởng ứng và tham gia có kết quả các cuộc vận động, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namtriển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nổi bật trong phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện ngày dân vận khéo theo tinh thần Chỉ thị số 37 của Tỉnh ủy.
Hoạt động của Hội LHPN các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến mới. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo tinh thần hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển, đã thu hút, tập hợp 40,61% phụ nữ vào hội so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao thêm một bước. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm với 7 lĩnh vực cụ thể. Vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, là địa chỉ, chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền các cấp với phụ nữ trong tỉnh.
Những thành tích chủ yếu trên, chúng ta thừa nhận rằng công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng tiến bộ vượt bậc, hoạt động của Hội đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tính linh hoạt, chủ động và hình thức ngày càng thiết thực hiệu quả cao. Kịp thời tham mưu, đề xuất làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội thể hiện được vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Trong đó làm tốt vai trò tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” đạt hiệu quả khá cao… Tạo tiền đề để công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà luôn phát triển trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Đồng thời chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng, điều kiện, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng chị em phụ nữ để tập trung định hướng, giải thích, giúp đỡ, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng của giới nữ; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, chính trị, tinh thần cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát triển toàn diện. Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách thức thiết thực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch vụ, làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc. Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo từ cơ sở trong các phong trào để nhân rộng; tìm ra những giải pháp mới nhằm giải quyết các các nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề bức xúc mà xã hội nói chung và giới nữ nói riêng hiện nay đang quan tâm như: vấn đề lao động – việc làm, thu nhập, vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải ở nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái; vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; việc phụ nữ tham gia thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng ấp, khóm văn hóa, gia đình văn hóa; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; xây dựng mái ấm tình thương…
Trọng tâm công tác thường xuyên được quan tâm tiến hành chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mọi hoạt động phải luôn hướng về cơ sở; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ hội các cấp; đề cao tính sáng tạo, tính gương mẫu của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước hội viên và đúng theo quy định pháp luật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng cường mở rộng tập hợp và phát triển hội viên, tổ chức Hội, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo... Với những kết quả trên công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
                                                   LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 295

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696