null Thực trạng và giải pháp tăng số lượng nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị của huyện Hòa Bình

Tin hoạt động
Thứ tư, 13/11/2013, 18:08
Màu chữ Cỡ chữ
Thực trạng và giải pháp tăng số lượng nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị của huyện Hòa Bình

 

Những năm qua kế thừa và phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang Hội phụ nữ huyện Hòa Bình thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động một cách đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực trong đó có sự vươn lên của các cấp Hội. mà cụ thể là  hoạt động của Hội ngày càng phát triển, phụ nữ được thụ hưởng nhiều chính sách xã hội ưu đãi, đa số chị em phụ nữ có ý thức, có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển.
Bộ máy tổ chức của Hội phụ nữ các cấp thường xuyên được củng cố, đi vào  hoạt động có chất lượng, hiệu quả cao, tạo được niềm tin đối với  các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện. Đội ngũ cán bộ Hội  từng bước trưởng thành. Hiện nay  số cán bộ nữ giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng tăng. tỷ lệ nữ trong cấp ủy và Hội Đồng nhân dân các cấp đạt và vượt theo qui định của Trung ương.
Tuy nhiên ở các nhiệm kỳ trước, tỷ lệ cán bộ nữ khi giới thiệu để cơ cấu vào cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp chiếm tỷ lệ thấp , tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác ở các ngành tuy có đạt nhưng chưa đồng đều, còn một số nơi cơ cấu tỷ lệ nữ còn thấp Một phần là chị em không chịu phấn đấu vươn lên, một phần nặng lo cho gia đình, và Do  Sự nhận thức của một bộ phận cán bộ cũng như xã hội thường xem nhẹ vai trò của giới nữ, nhất là đối với khu vực nông thôn, họ cho rằng: phụ nữ chỉ làm công việc nội trợ còn việc lãnh đạo, quản lý xã hội chủ yếu là nam giới.
Sau khi tiếp thu và quán triệt Nghị quyết số 11 của bộ chính trị và chương trình hành động của ban chấp hành Đảng bộ huyện và kế hoạch của tỉnh Hội, BCH Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống Hội sâu rộng đến cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, Đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hội còn chỉ đạo và xây dựng 9 câu lạc bộ nữ  báo cáo viên- tuyên truyền viên ở 8 xã, thị trấn có 108 chị tham gia tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa.  ngoài ra còn cấp phát 7.500, tờ bướm, tờ rơi, tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết số 11, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến quyền lợi của nữ giới và các chuyên đề khác. thông qua hệ thống đài truyền thanh, sinh hoạt các chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ, Kết quả đã tuyên truyền được 927 cuộc có 23.013 lượt chị dự. Thông qua các hình thức tuyên truyền trên nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện có nhiều chuyển biến rõ nét. Qua đó nhiều  chị em đã tích cực học tập, rèn luyện tùy theo công việc của mỗi người mà học tập,  phấn đấu,  đến nay đa số   phụ nữ từ nông thôn đến thị trấn và nữ nông dân đến nữ trí thức đã nhận thức đúng  trách nhiệm và làm tốt công việc của mình. Từ đó vai trò, vị trí người phụ nữ ngày càng được khẳng định, Từng bước khắc phục tính tự ti, an phận ở một bộ phận phụ nữ, khắc phục phân biệt đối xử nhằm giúp nữ giới có nhiều cơ hội đóng góp cho gia đình và xã hội, có thể nói phụ nữ đã tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội huyện nhà ngày càng nhiều.
Từ làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội đã làm chuyển biến nhận thức về vai trò của phụ nữ trong tình hình mới hiện nay với những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đó là “ tự tin, tự trọng, trung hậu , đảm đang”. Những năm qua Hội đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cân nhắc, đề bạt  cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt từ huyện đến cơ sở, tính đến nay huyện đã cử cán bộ, công chức là nữ đi đào tạo, bồi dưỡng  là 887 đồng chí, trong đó có 344 đồng chí được đồng đào tạo bậc cao đẳng, đại học, 21 đồng chí đi học Cao cấp chính trị, 42 đồng chí học trung cấp chính trị, ngoài ra Hội còn đưa 1.671 lượt cán bộ Hội tham dự các lớp tập huấnnghiệp vụ và chuyên đề.
Nữ tham gia vào hệ thống chính trị Có 9/45 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2011-2015 chiếm tỷ lệ 20% so với nam giới, trong đó có 2 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Cấp cơ sở có 26 cán bộ nữ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ chiếm tỷ lệ 19%. Tính đến nay có 100% Đảng bộ cơ sở điều có tỷ lệ nữ  tham gia cấp ủy đạt từ 10-25%. Cấp xã, thị trấn có 1 bí thư nữ, 2 phó bí thư thường trực, Tổng số đảng viên toàn huyện là 629 trên 2.188 đồng chí chiếm tỷ lệ 28,75%. toàn huyện có 27 đồng chí cán bộ nữ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng các ban ngành và tương đương.
Đối với Đại biểu nữ Hội đồng nhân dân 2 cấp nhiệm kỳ (2011-2016) có 71 đồng chí, trong đó cấp huyện là 10/32 đồng chí chiếm tỷ lệ 31,25% so với nam giới ; Cấp cơ sở là 61/322 đồng chí chiếm tỷ lệ 26,29%.  Cấp huyện có 1 phó chủ tịch; 1 Ủy viên thường trực HĐND huyện, cấp xã có 2 phó chủ tịch HĐND.
Những kết quả đạt được như trên đó là nhà có sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các ban, ngành từ huyện đến cơ sở đồng thời  hội cũng trực tiếp tham mưu với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, trong công tác quy hoạch cán bộ nữ sớm và đúng thời điểm. Hội phụ nữ đã làm tốt công tác tuyên truyền và vai trò tham mưu đối với Cấp ủy Đảng trong đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ đúng khả năng, sở trường và nguyện vọng của phụ nữ, đã phát huy được vai trò của phụ nữ khi được Đảng điều động phân công. Sự nỗ lực phấn đấu của bản thân đội ngũ cán bộ nữ từ huyện đến cơ sở, các chị đã có nhiều cố gắng, phấn đấu đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước… tận tâm, tận lực với công việc, vượt lên rào cản của định kiến giới, vượt lên chính bản thân để tự khẳng định mình.
Để duy trì và tăng số lượng nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị của huyện trong thời gian tới hội LHPN huyện Hòa Bình cần tập trung thực hiện tốt một số mặt công tác như: Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với BTV Huyện Ủy và các cấp ủy Đảng trong công tác đào tạo, quy hoạch, đề bạc cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ cơ cấu vào cấp ủy, HĐND, đạt và vượt hơn so với quy định.  Giới thiệu , đề bạc với đảng, chính quyền   những cán bộ nữ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đảng xem xét bổ trí đúng năng lực, sở trường của chị em, để chị em có điều kiện phấn đấu, cống hiến tài năng, trí tuệ  nhiều hơn nữa cho xã hội. Phối hợp cùng với các ban, ngành đoàn thể vận động hướng dẫn phụ nữ phấn đấu rèn luyện theo các tiêu chí của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, biết quan tâm lợi ích xã hội và cộng đồng. Tổ chức các cuộc hội thi, hội thảo để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của phụ nữ hiện nay. Họp mặt biểu dương những chị em phụ nữ thành đạt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Với sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng và Nhà nước, các ngành đối với sự tiến bộ của phụ nữ, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng, trong thời gian tới sẻ có những chuyển biến tích cực thúc đẩy sự phát triển cũng như sự đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
                                                                                    (Hồng Đượm)

Số lượt xem: 502

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696