null Tăng cường hơn nữa vai trò cuat Hội Phụ nữ trong công tác bảo đảm ATGT

Tin hoạt động
Thứ ba, 13/02/2018, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường hơn nữa vai trò cuat Hội Phụ nữ trong công tác bảo đảm ATGT

 

Hội phụ nữ nhận thức rất rõ sự cần thiết và vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc tuyên truyền kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm giúp cho chị em khi tham gia giao thông được an toàn, đồng thời chị em sẽ là người gương mẫu chấp hành và vận động chồng, con, người thân thực hiện tốt công tác an toàn giao thông.
Là một tổ chức chính trị xã hội đại diện cho quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN Bạc Liêu rất lo lắng trước thực trạng tai nạn giao thông. Là những người mẹ, người vợ, người chị, em gái, hơn ai hết, phụ nữ luôn là người chịu áp lực lớn nhất khi người thân trong gia đình tham gia giao thông. Mỗi khi tai nạn giao thông xảy ra, bản thân nạn nhân, gia đình nạn nhân mà chủ yếu là phụ nữ đều phải chịu những thiệt thòi, mất mát cả về vật chất, tinh thần, sức khỏe, tình cảm. Khi một người thân trong gia đình chết hay bị thương, tàn tật, một người thân phải đền bù hoặc vào tù vì gây tai nạn giao thông thì không ai khác ngoài những người mẹ, người vợ phải đứng mũi chịu sào gánh chịu những thiệt hại khôn lường đó. Tất cả những nỗi khổ đau do tai nạn giao thông gây ra hoàn toàn có thể tránh được nếu mỗi một chúng ta, phụ nữ cũng như nam giới, đều có ý thức chấp hành tốt pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Ban an toàn giao thông tỉnh về tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”, trong những năm qua, Hội LHPN Bạc Liêu luôn tích cực chủ động trong công tác truyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và vận động người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các nhiệm vụ cụ thể như:
Hàng năm, Ban Thường vụ tỉnh Hội đều đưa nội dung tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của Hội. Phân công cán bộ chuyên trách theo dõi, thực hiện công tác ATGT, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các hoạt động, các biện pháp, các giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền ATGT phù hợp, kịp thời, có hiệu quả.
Phát động “Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” gắn với thực hiện “Cuộc vận động 5 không 3 sạch” của Hội. Tiêu chí “Gia đình hội viên phụ nữ không có thành viên vi phạm pháp luật” được các cấp Hội phụ nữ nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định việc tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội. Thời gian qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền các quy định luật giao thông cho hội viên với nhiều hình thức, thông qua các buổi toạ đàm, hội thảo, hội thi, sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ, tổ, nhóm... Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Đoạn đường, tuyến phố an toàn do phụ nữ tự quản”; “Gia đình phụ nữ không vi phạm pháp luật về ATGT”; “Phụ nữ không lấn chiếm lòng, lề đường gây tai nạn và ách tắc giao thông”; “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”… đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cùng chính quyền địa phương thực hiện đạt hiệu quả công tác kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT như tích cực đội mũ bảo hiểm cho chính mình, cho trẻ em khi tham gia giao thông; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ùn tắc giao thông; mặc áo phao khi đi trên các phương tiện giao thông đường thủy nội địa. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình luôn nhắc nhở, vận động chồng con tích cực đội mũ bảo hiểm; không phóng nhanh, vượt ẩu; không đua xe trái phép, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; không cõng 2, cõng 3; không chạy xe lạng lách v.v… Bên cạnh, các cấp Hội chú trọng xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên thông qua việc tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt tại xã, phường, chi, tổ, mục tiêu “Mỗi gia đình có một tuyên truyền viên về ATGT”. Đặc biệt trong năm 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu chọn điểm chỉ đạo xây dựng mô hình tổ phụ nữ “4 an” tại xã Phong Tân (TXGR), trong đó có “1 an” về an toàn giao thông với các tiêu chí “Phụ nữ đội mũ bảo hiểm cho mình và trẻ em khi tham gia giao thông”; “Phụ nữ vận động chồng, con không uống rượu bia khi tham gia giao thông”. Đến nay đã có 11 tổ phụ nữ đăng ký thực hiện với 239 thành viên và sẽ tiếp tục nhân rộng toàn tỉnh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh trong thời gian qua vẫn còn có những khó khăn và hạn chế. Đó là: đội ngũ tuyên truyền viên ở một số nơi còn hạn chế về năng lực, trình độ nên hiệu quả mang lại trong công tác tuyên truyền chưa cao, tài liệu tuyên truyền chưa đáp ứng được thực tiễn; công tác tuyên truyền, vận động của một số đơn vị chưa thường xuyên, liên tục và hiệu quả chưa đồng đều, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một số cán bộ, hội viên phụ nữ còn chưa cao.
Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền và hoạt động của các mô hình còn thiếu, do nguồn kinh phí hỗ trợ từ Ban ATGT còn hạn chế nên chưa chủ động tổ chức được các loại hình sinh hoạt như Hội thi, tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.
Vai trò giám sát, thực thi pháp luật về An toàn giao thông của Hội phụ nữ các cấp chưa được pháp huy, nhiều vụ việc vi phạm chưa được phát hiện, tố giác kịp thời. Công tác báo cáo, phản ảnh thông tin của các cấp Hội còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời vì vậy việc cập nhật thông tin và phát hiện các gương đơn vị điển hình còn chậm và thiếu.
Vì vậy, trong năm 2018 Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông và hướng dẫn thực hiện văn hoá giao thông đến các tầng lớp phụ nữ, nhất là đối tượng thanh niên, người dân ỏ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc để họ hiểu và hưởng ứng, từ đó tự giác chấp hành luật giao thông. Tập trung tuyên truyền để mọi người tự giác chấp hành các quy tắc giao thông: đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, không đua xe, không lấn chiếm lòng, lề đương gây tai nạn và ách tắc giao thông.
Xây dựng mới và nhân rộng các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả như: CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông”, “Phụ nữ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”.  Thường xuyên tổ chức ra quân thu gom rác thải, tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường, thực hiện “đường thông, lề thoáng”; vận động hội viên không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, góp phần giảm thiểu TNGT và làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn.
Tổ chức phát động trong cán bộ, hội viên và các hộ gia đình cam kết thực hiện pháp luật trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó chú trọng tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” để mỗi người dân trở thành một thành viên tự quản về an toàn giao thông.
Tiếp tục phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh tổ chức mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội  để các chị trở thành một cộng tác viên, tuyên truyền viên về an toàn giao thông.
 (Ban Tuyên giáo)

Số lượt xem: 487

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696