null TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN QUÝ II/2014

Tài liệu sinh hoạt hội viên
Thứ hai, 26/05/2014, 17:30
Màu chữ Cỡ chữ
TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN QUÝ II/2014

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng tài liệu sinh hoạt hội viên về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Câu hỏi 1: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm” là như thế nào?
Trả lời:
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người “nêu cao tinh thần trách nhiệm” là người:
- Có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nghề nào cũng vinh quang và làm việc gì cũng phải cố gắng, chuyên tâm, không chủ quan, đại khái.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù việc to, việc nhỏ, việc khó, việc dễ, đều làm đến nơi đến chốn, dám làm với tinh thần chủ động, sáng tạo; làm một cách tự giác, theo lương tâm. Tránh cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp chăng hay chớ.
- Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng để kịp thời giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm mọi người hiểu, ủng hộ, làm theo. Ngoài ra, còn phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình.
Trái ngược với tinh thần trách nhiệm là bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi. Quan liêu là xa rời thực tế, xa rời quần chúng nhân dân, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tự tư tự lợi là đặt lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích chung.
Câu 2: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân gồm những nội dung gì?
Trả lời:
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Chủ nghĩa cá nhân là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô v.v.” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, tr.306)
Biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân bao gồm: bệnh nể nang (ví dụ khi đồng chí mình mắc khuyết điểm, lẽ ra phải kỷ luật nhưng vì cảm tình nên chỉ phê bình qua loa cho xong chuyện); bệnh kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị(không vì lợi ích chung mà bóp méo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm hại những người tốt, có tài ); bệnh cá nhân (chỉ lo cho lợi ích của riêng mình); bệnh hữu danh vô thực (Làm việc không thiết thực, làm ít nói nhiều); bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh tham ô.
Tác hại của chủ nghĩa cá nhân: chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân gây ra các bệnh: quan liêu, mệnh lệnh, lãng phí…, dẫn tới phạm phải nhiều sai lầm, mất dân chủ, đạo đức bị tha hóa ; làm mất lòng tin của dân với Đảng, với cán bộ; là một trong ba nguy cơ đối với Đảng cầm quyền.
Cách chống chủ nghĩa cá nhân: Đối với bản thân, không tự cao, tự mãn; luôn tìm tòi, học hỏi cầu tiến bộ; học lấy điều hay của người. Đối với công việc, việc gì cũng phải điều tra cho rõ ràng, xem xét kỹ, khi thực hiện phải làm đến nơi đến chốn, chống tư tưởng nửa vời, được chăng hay chớ. Đối với đồng chí, phải thân ái với nhau, không che đậy những điều dở; học lấy cái tốt; không tranh giành, ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Đối với nhân dân, phải biết lắng nghe và cố gắng nghe được nhiều thứ, phải hiểu được nguyện vọng của nhân dân; phải tôn kính dân, phải làm gương, mọi cán bộ phải lấy dân làm gốc.
Câu 3: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Nói đi đôi với làm” là như thế nào?
Trả lời:
Thứ nhất, nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai. Nắm vững đường lối cách mạng để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng để có niềm tin vào mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng xã hội tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Thứ hai, không được nói một đàng (đường), làm một nẻo. Lời nói đi đôi với việc làm, nói được làm được, sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được nhiều người hưởng ứng và làm theo. Không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm. Nếu chính mình tham ô mà bảo người khác liêm khiết thì không được. Khi nói phải gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể, không chung chung, đại khái dẫn đến nói chung ai cũng nói được, nghe thì hay, nhưng không biết thực hiện thế nào.
Thứ ba, không được hứa mà không làm. Không được chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh mà phải thật thà nhúng tay vào việc. Phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Câu 4: Để học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội cần làm gì?
Trả lời:
* Hội viên, phụ nữ cần:
- Đối với gia đình:
+ Hiểu đúng về trách nhiệm của mình trên cương vị là người vợ, người mẹ, người bà trong gia đình; là người gắn kết các thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương, gắn bó, tôn trọng và bình đẳng.
+Biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, có kế hoạch chi tiêu hợp lý; biết cách phân công, chia sẻ công việc gia đình hợp lý cho các thành viên; cùng chồng nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; không phó mặc việc nuôi dạy con em cho nhà trường, xã hội.
- Đối với cộng đồng, đất nước:
+Yêu nước, có ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc.
+Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội
+Tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình, mọi người trong cộng đồng chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
+Biết làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước. Giúp đỡ phụ nữ và những người khác trong cộng đồng cùng phát triển kinh tế.
+Cần cù, sáng tạo trong lao động, công tác; thực hiện “nói đi đôi với làm”, không phát ngôn bừa bãi, thiếu trách nhiệm;
+Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động, đời sống và xây dựng gia đình hạnh phúc
+Đấu tranh chống các hành động sai trái, tiêu cực, vi phạm pháp luật; không tham gia khiếu kiện đông người và đơn thư vượt cấp.
+Hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động tại cộng đồng như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện “Vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ phụ nữ và cộng đồng”; vệ sinh môi trường, các hoạt động nhân đạo, từ thiện v.v.
- Đối với tổ chức Hội:
+Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội: Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
+Học tập nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, giữ gìn uy tín và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
+Tham gia sinh hoạt hội đầy đủ, đúng giờ, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Hội.
+Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014); 70 năm Cách mạng tháng Tám; 40 năm giải phóng miền Nam; 70 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam v.v.
* Cán bộ Hội LHPN các cấp:
Ngoài những nội dung của người hội viên, phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng, đất nước và tổ chức Hội, cán bộ Hội các cấp cần:
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; xây dựng phong cách người cán bộ Hội: làm việc trách nhiệm, tận tụy, khoa học; đi được; nói được; đoàn kết; gần gũi với hội viên, phụ nữ; chống chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí…
- Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
- Phấn đấu làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác dân vận “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và thấm nhuần tư tưởng “Việc gì lợi cho dân thì phải ra sức làm, việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

- Tăng cường vai trò hướng dẫn hoạt động ở cơ sở. Chủ động bố trí tham dự và hướng dẫn sinh hoạt hội viên tại các chi Hội ít nhất 1 lần/quý.

Số lượt xem: 541

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696