null Phụ nữ huyện Hòa Bình tích cực tham gia phòng chống tội phạm

Tin hoạt động
Thứ tư, 21/10/2020, 11:23
Màu chữ Cỡ chữ
Phụ nữ huyện Hòa Bình tích cực tham gia phòng chống tội phạm

 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào do Hội phát động gắn với xây dựng nông thôn mới. Hiện nay Hội LHPN huyện Hòa Bình đang chú trọng thực hiện tốt tiêu chí về ANTT gắn với xây dựng NTM. Đến nay, Hội LHPN nữ các cấp trong huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn xây dựng được 04 CLB và 01 tổ Phụ nữ phòng, chống tội phạm, với gần 200 thành viên tham gia. Thông qua các CLB này, lực lượng công an đã tuyên truyền về công tác phòng chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào hành động của phụ nữ, thúc đẩy phong trào hoạt động ngày càng có chiều sâu.