null Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ Bạc Liêu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thứ ba, 25/05/2021, 10:09
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ Bạc Liêu trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của của Trung ương Hội, Ủy ban bầu cử tỉnh và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tinh nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử để nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người tiêu biểu xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Buổi mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên tại ấp 3, Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

Phát huy vai trò của phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Hội LHPN các cấp tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử,góp phần vào thành công cuộc bầu cử, trọng tâm là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri và mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời lồng ghép tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong khi đi bỏ phiếu bầu cử. Kết quả đến nay, công tác tuyên truyền được các cấp Hội tổ chức được 3.082 cuộc họp tổ, nhóm phụ nữ.., có hơn 62.759 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự.

Thông qua các buổi tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử đã làm cho cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

                                                                                                             

Số lượt xem: 208

Mỹ Tường

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696