null Những kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN huyện Hồng Dân

Tin hoạt động
Thứ ba, 30/07/2013, 16:41
Màu chữ Cỡ chữ
Những kinh nghiệm và giải pháp trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN huyện Hồng Dân

 

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, công tác vận động phụ nữ là hết sức quan trọng.Với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội đại diện quyền lợi cho phụ nữ, Hội LHPN huyện Hồng Dân luôn xác định công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi tổ hội, đồng thời vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi tham gia sinh hoạt hội với nhiều hình thức phong phú, đổi mới.
Với lực lượng chiếm gần 52% dân số, ngày nay, phụ nữ trên địa bàn huyện có những mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao hơn trước, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng xây dựng đất nước, thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phụ nữ đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đã và đang xuất hiện nhiều tài năng trẻ, nhiều tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, hoạt động khoa học – kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, trong thể thao và trong công tác xã hội.
Bên cạnh đó, nguồn thu nhập của một bộ phận nhân dân nói chung và quần chúng phụ nữ nói riêng còn thấp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đời sống tăng cao; một số chị em không có tư liệu sản xuất phải đi làm ăn xa xứ. Một bộ phận phụ nữ thiếu hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, chưa quan tâm đến sinh hoạt chính trị, chạy theo lối sống không lành mạnh, coi thường giá trị nhân văn, tình trạng mê tín dị đoan có xu hướng tăng lên. Từ đó ảnh hưởng đến việc tập hợp vận động chị em tham gia vào tổ chức Hội, hiện tại Hội LHPN huyện Hồng Dân chỉ có 10.697 hội viên/ 35.838 quần chúng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.
Từ thực trạng trên Hội LHPN huyện Hồng Dân xác định “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp” và khâu đột phá then chốt của đơn vị trên cơ sở đó hằng năm, các cấp Hội đã tập trung vào việc bổ sung, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách và Ban Chấp hành Hội phụ nữ các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ chi, tổ Hội thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và chuyên đề hàng năm, Hội LHPN huyện cử cán bộ tham gia các lớp chuyên ngành do Hội cấp trên tổ chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 273 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ. 90% cán bộ chuyên trách Hội có trình độ chuyên môn là đại học và trình độ lí luận chính trị từ trung cấp trở lên. Hiện nay, 100% các ấp trên địa bàn đều có tổ chức Hội và hội viên phụ nữ sinh hoạt với 71 chi hội, 316 tổ phụ nữ, có 10.697 hội viên (tăng 622 hội viên so với đầu nhiệm kỳ); trong đó có 2.150 hội viên nòng cốt; hội viên sinh hoạt thường xuyên là 8.829 hội viên; tỷ lệ chi Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc không ngừng được tăng lên, không có cơ sở yếu kém.
Điểm nổi bật trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội của đơn vị là thực hiện điểm chỉ đạo của tỉnh Hội về phát triển hội viên nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện (khóa X) về xóa hộ trắng hộ không có hội viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã công nhận được 03 ấp xoá hộ trắng hội viên, nâng tổng số hiện nay là 39/71 ấp (hiện nay điển hình như: xã Vĩnh Lộc A đã xóa hộ trắng hội viên được 6/6 ấp, xã Ninh Hòa có 8/9 ấp, xã Lộc Ninh có 7/9 ấp, xã Ninh Quới A có 7/10); thực hiện củng cố nâng chất hoạt động tổ chức Hội được 429 cuộc, có 12.272 lượt người tham dự.
Hồng Dân có 387 chi, tổ hội ở cơ sở nhìn chung hoạt động khá hiệu quả, luôn tìm ra những giải pháp để đổi mới trong sinh hoạt nhằm tăng cường chất lượng của công tác Hội, điển hình như: chi Hội ấp Ninh Thành xã Ninh Quới, chi Hội ấp Vĩnh Hòa xã Vĩnh Lộc, chi hội ấp Ninh Phước xã Ninh Quới A,… tiêu biểu trong phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'', qua đó Hội đã tích cực tuyên truyền 4 chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin –Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và triển khai thực hiện Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, giai đoạn 2011 – 2015.
Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên. Từ năm 2011 đến nay, Hội LHPN đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề, Phòng Lao động và TBXH huyện mở được 71 lớp dạy nghề có 1.871 lao động nữ tham gia. Qua đó có 1.498 chị có việc làm. Từ đó, các chị em đã mạnh dạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao, sản phẩm lao động đạt chất lượng tốt, phát triển nhiều mô hình mới như: mô hình tổ phụ nữ đan lục bình; tổ phụ nữ không để đất trống; tổ phụ nữ trồng màu trên bờ vuông, tổ phụ nữ nuôi cá lóc mùng,... Ngoài ra, Hội còn tổ chức vận động chị em tham gia tổ tương trợ, tổ hùn vốn, thành lập các loại hình Câu lạc bộ như: CLB “Phụ nữ giúp nhau vượt khó”, CLB phòng chống TNXH, CLB phụ nữ “Giáo dân, dân tộc Khmer, người Hoa cam kết giáo dục gia đình và người thân không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an toàn về an ninh trật tự”, CLB mẹ an toàn con khoẻ ngoan, CLB gia đình bền vững, CLB gia đình hạnh phúc, CLB “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,...
Thông qua các phong trào này, đã đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, phát huy sáng kiến, chọn giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cấp hội, từng đơn vị, địa phương trong lĩnh vực chuyên môn,  qua đó góp phần vào việc xây dựng đơn vị, ngành vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Đạt được những kết quả nêu trên là có sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên, của Huyện ủy, Ban Dân Vận Huyện ủy huyện Hồng Dân, sự tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, năng nỗ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ Hội trong toàn huyện, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Hội triển khai kịp thời và được đông đảo cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình, góp phần cho Hội LHPN huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua quá trình tổ chức thực hiện, Hội LHPN huyện rút ra được một số kinh nghiệm đó là:
- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền và các ngành, đoàn thể có nguồn lực tổ chức thực hiện.
- Nơi nào có sự quan tâm của cấp ủy về tài lực, nhân lực thì nơi đó hoạt động đảm bảo có hiệu quả, điển hình như: xã Ninh Quới A, xã Ninh Thạnh Lợi A.
- Đội ngũ cán bộ phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, của Hội, pháp luật của Nhà nước và vận dụng một cách sáng tạo vào từng điều kiện cụ thể của địa phương. Triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng Hội vững mạnh.
- Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với tâm lý của chị em phụ nữ.
- Coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội gắn với việc củng cố chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút các tầng lớp phụ nữ.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội và sự bình đẳng giới. Hội phụ nữ các cấp thể hiện hết vai trò là cơ quan thường trực nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về “Công tác Phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước”.
- Phát huy đúng mức về trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
- Gắn công tác quy hoạch, đào tạo nguồn với việc thực hiện các chính sách và biện pháp đồng bộ cả về đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đề bạt cán bộ.
- Bản thân phụ nữ phải nổ lực phấn đấu trong công tác học tập, phải có sự chia sẻ, ủng hộ từ phía gia đình và đồng nghiệp, biết kết hợp hài hòa giữa công tác xã hội và công việc gia đình.
- Có sự khen thưởng kịp thời để khuyến khích động viên.
Từ kết quả đạt được, cũng như hạn chế và những kinh nghiệm nêu trên, Hội LHPN huyện đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới là:
Một là, Đẩy mạnh công tác kiện toàn củng cố tổ chức Hội, đi sâu vào các chi, tổ Hội và quần chúng phụ nữ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Hội LHPN huyện Hồng Dân sẽ hoàn thành kế hoạch chỉ đạo nhiệm kỳ của Tỉnh về xóa hộ trắng hội viên.
Hai là, Tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn, năm 2013 sẽ phát triển thêm từ 1 đến 2 mô hình mới, đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút chị em hội viên nhiều hơn nữa.
Ba là, tiếp tục duy trì công tác tập trung hướng về cơ sở đa dạng hóa các mô hình tập hợp thiết thực cho từng đối tượng và chọn điểm chỉ đạo nhân rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến tận quần chúng phụ nữ, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của chị em, đặc biệt là chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Bốn là, Tham mưu việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở.
Năm là, Biểu dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội.
HỘI LHPN HUYỆN HỒNG DÂN

Số lượt xem: 9455

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696