null Những hoạt động tham gia công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Giá Rai

Thứ ba, 25/05/2021, 10:29
Màu chữ Cỡ chữ
Những hoạt động tham gia công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Giá Rai

 

               

Cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong thị xã, Hội LHPN thị xã Giá Rai đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNDcác cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ  Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và Ban thường vụ Thị ủy Giá Rai. Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thị xã trong việc tham gia công tác bầu cử; tham gia tích cực với Ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử trong việc chuẩn bị và thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn thị xã; tham gia công tác hiệp thương, rà soát, lập danh sách, tham mưu, giới thiệu các ứng viên nữ tiềm năng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp theo quy định, đảm bảo đạt tỷ lệ phấn đấu đạt 30%; hỗ trợ nữ ứng cử viên trước và trong kỳ bầu cử.

Sau Hội nghị hiệp thương lần ba đã chính thức giới thiệu được 7/10 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đạt tỷ lệ 70% (Trong đó: ứng cử trên địa bàn thị xã Giá Rai là 4/5 nữ đạt tỷ lệ 80%); nữ ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 36/83 người, đạt 43,37%(Trong đó: ứng cử trên địa bàn thị xã Giá Rai là 3 đơn vị bầu cử số 4,5,6 có 5/15 nữ đạt tỷ lệ 33,33%); nữ ứng cử viên đại biểu HĐND của thị xã thị xã là 26/58 người, đạt 44,82%; nữ ứng cử viên đại biểu HĐND xã, phường là 158/429 người, đạt 36,82%. Hội LHPN thị xã đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tổ chức giám sát công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại các xã, phường trên địa bàn thị xã; đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các xã, phường báo cáo xin ý kiến cấp ủy giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW.

Bên cạnh đó, nhằm giúp các chị nâng cao kiến thức hiểu biết về Quốc hội, HĐND; về nghĩa vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; trang bị phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền vận động bầu cử theo Luật định. Hội LHPN thị xã tổ chức đưa 11 chị tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp do Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức.