null Nét mới của phụ nữ xã Vĩnh Hậu

Tin hoạt động
Thứ tư, 12/07/2017, 13:46
Màu chữ Cỡ chữ
Nét mới của phụ nữ xã Vĩnh Hậu

 

Vĩnh Hậu là xã bãi ngang ven biển được công nhận theo Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ “Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”. Xuất phát từ đặc điểm đời sống chủ yếu của người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản, một số hộ sống bằng nghề khai thác thủy hải sản gần bờ, chăn nuôi và buôn bán. Những năm gần đây xã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh cơ giới hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất thủy sản… thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,3 %; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nhằm hướng tới nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo; thực hiện đồng bộ tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi để Hội Liên hiệp phụ nữ xã nâng cao chất lượng hoạt động thu hút chị em tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc”.
Mặc dù, tình hình chung của xã còn gặp không ít khó khăn, nhất là đội ngũ cán bộ ở ấp còn thiếu, yếu về trình độ năng lực và kỹ năng nghiệp vụ công tác. Là xã có đông đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí không đồng đều do đó trong công tác tuyên truyền các chủ chương của Đảng, của Nhà nước về công tác bình đẳng giới, các chính sách hỗ trợ phụ nữ cũng gặp rất nhiều hạn chế, khó khăn.
Tuy nhiên, sau thời gian ưu tiên tập trung trọng tâm làm tốt công tác tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; kết hợp phổ biến duy trì nhiều mô hình hoạt động nổi bật hiệu quả như: “Câu lạc bộ nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; “Gia đình hạnh phúc”; “5 không 3 sạch”; “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”.... từ đó, nhận thức của từng hội viên trong xã đã có chuyển biến mạnh mẽ. Vị trí, vai trò của chị em phụ nữ được nâng lên rõ rệt từ trong gia đình và ngoài xã hội. Thông qua phong trào tại địa phương, tổ chức Hội đã giới thiệu và được tổ chức Đảng cấp trên xem xét chăm bồi và kết nạp được 62 hội viên vào Đảng.
Đạt được một số kết quả đáng phấn khởi trên là nhờ sự quan tâm của Ban chấp hành Đảng bộ xã về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ban, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã chăm lo quyền lợi chính đáng hợp pháp cho chị em. Đáng lưu ý là toàn đảng bộ quan tâm tạo điều kiện học tập bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong hoạt động truyền thông từng bước xây dựng, hoàn thiện và giám sát thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới phù hợp với điều kiện chung của xã, tập trung tổ chức thực hiện Đề án 343 của Thủ tư­ớng Chính phủ về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nư­ớc”; đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và đề án 295 về “Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn”, qua đó Hội đã giới thiệu cho hàng ngàn hội viên có việc làm ổn định, hỗ trợ vốn, hướng dẫn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất, giải quyết việc làm góp phần giảm nghèo. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội cho các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên phụ nữ nói riêng. Đặc biệt UBND xã đã tạo điều kiện để Hội LHPN xã phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm của bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật”; Quyết định số 32/QĐ-UBND, ngày 14/7/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.
Nét mới trong công tác quy hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ những năm qua luôn được Đảng ủy quan tâm, tạo nguồn cán bộ nữ để đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỷ lệ nữ chiếm khá cao trong toàn xã đã qua đào tạo dự nguồn để chuẩn bị cho các kỳ đại hội đến năm 2025 gồm có 31 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ (có 12 đồng chí nữ, chiếm 38,7 %) trong đó dưới 35 tuổi 9 đồng chí (chiếm 75% trong số cán bộ nữ được quy hoạch), từ 35 đến 45 tuổi 03 đồng chí (chiếm 25 %); Trưởng, phó ngành đoàn thể xã quy hoạch 15 đồng chí (có 05 đồng chí nữ, chiếm 33,3 %), đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 24 đồng chí, trong đó nữ 12 đồng chí, chiếm 50 %...
Công tác phụ nữ ở xã Vĩnh Hậu có nhiều nét mới so với nhiều nơi khác, cán bộ làm công tác phụ nữ đa số còn khá trẻ được trưởng thành từ thực tiễn công tác tại địa phương có nhiều kinh nghiệm hay, có bản lĩnh chính trị, năng lực sở trường chuyên môn có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn bổ sung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, chủ chốt các cấp. Phong trào phụ nữ và công tác xây dựng Hội vững mạnh đạt nhiều kết quả rất đáng phấn khởi có sự chuyển biến tích cưc; cán bộ, hội viên thể hiện vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, làm tốt chức năng, nhiệm vụ thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ngày càng thiết thực hiệu quả. Thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo thiết thực các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; đồng thời gắn liền với việc tăng cường công tác củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 LAN NGỌC

                                                                                                 (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

Số lượt xem: 287

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696