null Một số mục tiêu của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg

Tin hoạt động
Thứ năm, 15/03/2018, 10:38
Màu chữ Cỡ chữ
Một số mục tiêu của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939/QĐ-TTg

Ngày 30/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 939/QĐ - TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Đề án được thực hiện trong 8 năm (từ năm 2017 đến năm 2025). Một số mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 của Đề án là:
- 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.
- 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.
- Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.
- Phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý.
- 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Đối tượng thụ hưởng của Đề án là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ những phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp; các tổ hợp tác/hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ; ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.
Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, lồng ghép với các chương trình, đề án của Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
                                                                                                                                                                                                                                                                  Mỹ Tường

Số lượt xem: 1005

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696