null Một số kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018

Tin hoạt động
Thứ tư, 05/12/2018, 08:29
Màu chữ Cỡ chữ
Một số kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2018

 

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2018, Ban chỉ đạo 138 tỉnh không ngừng tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Nâng cao nhận thức, ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở. Tổ chức triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức cả chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tập trung tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, các đối tượng nguy cơ cao. Gắn công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác.
Kết quả trong năm 2018, các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và địa phương đã tổ chức phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 3.145 cuộc có 94.319 lượt người dự; vận động cá biệt 26.014 lượt người. tiếp nhận 1.028 nguồn tin liên quan đến ANTT do cán bộ và nhân dân cung cấp, phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Đăng 70 bài tin, 03 chuyên đề và nhiều chuyên trang liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều bài báo dịch đăng trên báo Bạc Liêu chữ Khmer phục vụ tuyên truyền cho 22 điểm chùa và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh. Đồng thời cũng cố nâng chất 5.659 tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT, có 56.720 thành viên; Lồng ghép vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Song song với việc phát động trên, các ngành, địa phương còn xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, hiện nay toàn tỉnh có 86 mô hình phòng, chống tội phạm, với 13.578 thành viên. Trong năm 2018 đề nghị Bộ Công an giới thiệu, nhân rộng 02 mô hình phòng, chống tội phạm như “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT” và “Tổ tự quản rừng phòng hộ về ANTT”. Xây dựng mới 02 mô hình phòng, chống tội phạm; tổ chức ra mắt và 09 mô hình; tiếp tục nhân rộng 26 mô hình, trong đó có 05 mô hình được Bộ Công an công nhận,08 mô hình do tỉnh công nhận và 13 mô hình địa phương công nhận.
Kết quả đạt được của Ban chỉ đạo 138 tỉnh, có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh. Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và hội viên, phụ nữ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em và những hiểu biết về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ bướm, tờ rơi, pa nô, áp phích, gửi tin, bài, ảnh trên báo Bạc Liêu và cổng thông tin điện tử của Hội phụ nữ hàng tháng để làm công cụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ chi, tổ hội, giao lưu văn hóa, nói chuyện chuyên đề… được 3.942 cuộc có trên 84.474 lượt phụ nữ tham dự; qua đó có 26.606 chị đăng ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay đã có 807/160 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Tăng cường công tác tuyên truyền 06 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đã có 100% gia đình đoàn viên được công nhận là gia đình văn hóa; đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Phụ nữ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Phối hợp với ngành chức năng vận động tổ chức được 211 buổi tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm; không chứa chấp, bao che các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy cho hơn 6.365 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, ma túy, mại dâm, TNXH. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, câu lạc bộ “Nữ phòng, chống tội phạm”; Tổ “Phụ nữ 4 an”. Đồng thời, chú trọng đến công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời khai thác có hiệu quả cổng thông tin của phụ nữ tỉnh và tờ rơi, tờ bướm, áp phích, một số hình ảnh trực quan sinh động... Các hoạt động đều thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng. Phát động phong trào 4 giảm (giảm ma túy, mại dâm, giảm tội phạm và tai nạn giao thông); vận động 100% gia đình trẻ không sinh con thứ 3, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, số đề, mại dâm, cờ bạc mở rộng các hình thức sinh hoạt CLB tư vấn pháp luật, CLB phòng chống ma túy, phòng chống TNXH; thường xuyên vận động trong gia đình hội viên, phụ nữ cảnh giác với các loại tội phạm, không bao che, chứa chấp các loại tội phạm về ma túy… được 182 cuộc, có hơn 3.560 lượt hội viên phụ nữ gia góp phần làm giảm đi các loại tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục chủ động phối hợp các ngành chức năng triển khai tốt Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 - 2022, chương trình phòng chống ma túy và chương trình phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết hợp cùng với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ cho phụ nữ. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ về pháp luật phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm và phòng chống buôn bán người, đồng thời thông qua những cuộc tuyên truyền giúp cho chị em phụ nữ thấy được tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội khác đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần, đạo đức xã hội và hạnh phúc của từng gia đình. Phối hợp với các ngành có liên quan mở các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh về công tác quản lý, kỹ năng tuyên truyền, vận động phụ nữ và người thân trong gia đình không tham gia vào các loại tệ nạn xã hội. Đặc biệt, Hội các cấp chú trọng tuyên truyền đến những đối tượng có nguy cơ cao như: mất việc làm, việc làm không ổn định và lứa tuổi thanh thiếu niên…nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa tỉnh năm 2018.
                                                                                  (Như Ý)

Số lượt xem: 360

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696