null KẾT QUẢ THI TRỰC TUYẾN (TUẦN 3) Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII” năm 2022

Thi trực tuyến
Thứ tư, 28/09/2022, 09:17
Màu chữ Cỡ chữ
KẾT QUẢ THI TRỰC TUYẾN (TUẦN 3) Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII” năm 2022

 

       

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Giải
 thưởng

1

Ma Vu Khanh

Hoi LHPN TP Bạc Liêu

Nhất

2

Nguyễn Bích Ngân

Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu

Nhì

3

Dương Thúy Kiều

Bạc Liêu

Nhì

4

Nguyễn Thu Phong

Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu

Ba

5

Nguyễn Thị Hằng Ni

Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu

Ba

6

Nhan Hồng Đào

Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu

Ba

7

Cao Hoàng Ny

Minh Diệu, Hòa Bình, Bạc Liêu

KK

8

Phuong Lan

Gia Rai

KK

9

Nhan Hồng Cẩm

Bạc Liêu

KK

10

Cao Phương Diễn

Bạc Liêu

KK

11

Nương Phạm

Hội LHPN thị xã Giá Rai

KK

12

Thành phố Bạc Liêu

 

GIẢI TT

        

Số lượt xem: 327

   HỘI LHPN TỈNH BẠC LIÊU

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696