null Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tin hoạt động
Thứ hai, 20/05/2019, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 

Trong quá trình đổi mới, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh nhà nói riêng đã liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao; sản xuất tiêu dùng ngày một đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Giá trị tổng sản phẩm tăng nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng, chất lượng sản phẩm hàng hóa của Việt Nam ngày một cao hơn. Nhiều sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế như: cà phê, gạo, hạt điều, thủy sản, đồ gỗ, hàng may mặc, điện tử… Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, tiềm năng lợi thế chưa được khai thác bảo vệ đúng mức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị khóa X về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng đối với hàng hóa nội địa. Ðồng thời, là thời cơ thuận lợi cho các doanh nghiệp khẳng định năng lực, bản lĩnh của mình, xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong nước.  
Những năm qua Ðảng, Nhà nước ta có những chủ trương, giải pháp kịp thời, đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Cuộc vận động không phải chỉ là một giải pháp mang tính chất tình thế, ngắn hạn mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt và sản xuất ra nhiều hàng Việt có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, BTV Hội PH Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động trong hệ thống tổ chức của mình, từ đó định hướng và tạo thói quen cho người dân có ý thức trong ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cuộc vận động đã được triển khai ngày càng sâu rộng, tạo được sự đồng thuận hưởng ứng của toàn xã hội. Kết quả trong những năm qua đã tổ chức tuyên truyền, triển khai hàng trăm ngànlượt cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh tiếp thu, quán triệt. Hội LHPN tuyên truyền, vận động giới nữ hưởng ứng tích cực và làm nòng cốt vận động mọi người cùng hưởng ứng; góp phần làm thay đổi nhận thức về sản xuất và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước;Về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, qua đó nâng cao ý thức tự giác hưởng ứng và làm theo, bên cạnh đó tăng cường các hoạt động giám sát phát hiện việc sản xuất kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo chất lượng, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho thấy nhận thức của một bộ phận nhân dân vẫn còn chuộng hàng ngoại do thiếu thông tin về sản phẩm Việt và chưa tin cậy vào chất lượng sản phẩm, nhất là độ an toàn, vệ sinh, tính lâu bền và giá cả còn cao, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động và giới thiệu hàng Việt cho các tầng lớp nhân dân chưa được thường xuyên và thiếu chặt chẽ.
Ðể cuộc vận động thu hút sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi, tích cực của các tầng lớp nhân dân, xem việc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của gia đình Việt. Trong thời gian tới, theo chức năng, nhiêm vụ của mình. BTV Hội LH Phụ nữ định hướng tới cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng về thực hiện Kết luận số 264 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 28/10/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến tận chi hội, hội viên và nhân dân, với phương châm cung ứng hệ thống dịch vụ giá rẻ, sản phẩm chất lượng cao, nhất là ở ấp, khóm trên địa bàn toàn tỉnh; Nhân rộng các điển hình Dân vận khéo trong việc vận động thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên các tầng lớp nhân dân đồng tâm, hiệp lực tham gia thực hiện cuộc vận động có hiệu quả.
Hội LHPN các cấp tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xem đây là nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và cũng chính là thể hiện lòng yêu nước của mình. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về Cuộc vận động với các hình thức phong phú, đa dạng kịp thời phản ánh, tuyên truyền các mô hình, điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động; đồng thời, đấu tranh, phê phán những hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu; tâm lý sính hàng ngoại trong một bộ phận nhân dân. Lồng ghép nội dung Cuộc vận động vào các hội nghị, sinh hoạt của chi hội, hội viên và các tầng lớp nhân dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời tiếp tục quan tâm vận động các đối tượng nữ doanh nghiệp, doanh nhân với tư cách vừa là người sản xuất, vừa là người quyết định chất lượng sản phẩm để tăng sự cạnh tranh cao trên thị trường, không ngừng cải tiến kỷ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, xây dựng phát triển thương hiệu Việt cho nhiều sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hộitrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, vượt qua bối cảnh khủng hoảng, suy thoái của nền kinh tế thế giới đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngoài ý nghĩa cấp thiết giúp nền kinh tế của nước ta lấy lại đà tăng trưởng còn góp phần xây dựng và hình thành nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Nếu mỗi người dân, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều quan tâm ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam sẽ đem lại lợi ích cho đất nước, cho cộng đồng doanh nghiệp và cả người tiêu dùng về trước mắt cũng như lâu dài, góp phần phát triển đất nước phồn thịnh.Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Minh Huấn (Ban DVTU)

Số lượt xem: 943

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696