null Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tích cực “Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”

Tin hoạt động
Thứ năm, 21/02/2019, 09:57
Màu chữ Cỡ chữ
Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tích cực “Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”

 

 
Tổ chức Hội LHPN Việt Nam luôn khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp đổi mới đất nước giai đoạn hiện nay, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới; Thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng với hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Phụ nữ Bạc Liêu tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tham gia có trách nhiệm vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ luôn là nhân tố tích cực quyết định sự tồn tại, phát triển và vững mạnh của tổ chức Hội phụ nữ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ được giao. 
Trước xu thế phát triển đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, có sự tác động toàn diện; Sự cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng như nội địa đối với các sản phẩm hàng hóa Việt Nam ngày một gay gắt hơn. Nhận thức được vai trò của phụ nữ trong cơ chế thị trường, BTV Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tích cực liên kết phối hợp với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh mở rộng thị trường cung ứng sản phẩm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của nhân dân. Mục đích cuộc vận động cán bộ, hội viên tham gia “Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”: Nhằm tạo ra động lực mới, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, với phương châm “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xây dựng ý thức văn hóa trong lưu thông phân phối và tiêu dùng của người Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp đoàn kết phụ nữ, thu hút hội viên hỗ trợ phụ nữ đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả.
Để tổ chức thực hiện đạt được yêu cầu mục đích trên, Hội phụ nữ các cấp chủ động vận dụng các trọng tâm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản khởi động thực hiện cuộc vận động“Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”, không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, thông tin, tuyên truyền, vận động, làm cho nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước, tôn vinh nét đẹp văn hóa trong tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân khi mua sắm sử dụng hàng hóa nội địa. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; Thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trên địa bàn của tỉnh.
Trên cơ sở thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số 05/HĐNT-HLHPN-GTN ngày 30/11/2018 giữa Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và Công ty TNHH Giá tốt nhất về việc “Thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” Hội LHPN tỉnh phối hợp với Cty TNHH Giá tốt nhất tổ chức hội nghị triển khai nội dung chương trình thỏa thuận hợp tác đến các cấp Hội trong toàn tỉnh. Sau thời gian triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tốt vận hành cơ chế trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới quản lý, thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường trong tỉnh. Kết quả thực hiện cuộc vận động đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định kinh tế và tiêu dùng nội địa.
Kết quả, tính đến ngày 20/12/2018 toàn tỉnh có 7/7 Hội LHPN cấp huyện, thị, thành phố và 64/64 Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn đã được cấp ủy thống nhất đồng ý cho chủ trương tổ chức thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác với Cty TNHH Giá tốt nhất. Để thực hiến tốt các quy trình BTV Hội LHPN tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai về nội dung chương trình dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 28 chị là Ủy viên BTV tỉnh Hội và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện, thị, thành phố. Đối với cấp huyện, thị, thành phố tổ chức 07 lớp tập huấn về nội dung hướng dẫn hệ thống phần mềm công nghệ thông tin 4.0 hỗ trợ quản lý bán hàng cho 149 cán bộ Hội LHPN cấp huyện, Hội LHPN cấp xã, phường, thị trấn và tổ trưởng tổ phụ nữ bán hàng được đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của thành viên tham gia thực hiện chương trình; Hướng dẫn kỹ năng bán hàng; Các chính sách kinh tế khuyến khích thành viên tham gia… có 1.062 đại biểu là tổ trưởng và thành viên tham gia bán hàng ở 64/64 xã, phường, thị trấn. Tính đến ngày 28/12/2018, toàn tỉnh có 62/64 Hội LHPN cấp xã thành lập được 61 tổ, có 622 thành viên tham gia chương trình giá tốt nhất và hiện có 48/61 tổ nhận sản phẩm của công ty giá tốt nhất, với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó huyện Hồng Dân là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh hơn 300 triệu đồng.
Nhìn chung, các hoạt động thời gian qua đạt được kết quả rất đáng biểu dương, được sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp Hội và các thành viên tham gia, công tác phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN các cấp trong tỉnh với Công ty TNHH Giá tốt nhất, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nội dung chương trình kịp thời theo tiến độ thời gian kế hoạch đề ra. Các cấp Hội chủ động thường xuyên theo dõi, quản lý điều hành hoạt động tổ và giao dịch với Công ty. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tạo điều kiện tích lũy định hướng sắp tới trang bị hệ thống máy vi tính riêng để phục vụ cho công tác chuyên môn, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin phần mềm của chương trình cung cấp hàng hóa cho các tổ kịp thời theo đơn đặt hàng từng bước đi vào nề nếp, thiết thực và hiệu quả (quản lý chất lượng, quản lý doanh số bán hàng); đồng thời, phối hợp với các bộ phận chuyên trách phụ trách địa bàn của Cty TNHH Giá tốt nhất kịp thời hỗ trợ các tổ về kỹ năng bán hàng, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đạt chất lượng ngày càng chuyên nghiệp, tích cực hỗ trợ quy trình hồ sơ thủ tục giải ngân vốn vay cho hội viên, phụ nữ nâng cao năng lực khởi nghiệp, nhằm tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hội viên có việc làm ổn định tăng thêm thu nhập cải thiên đời sống vật chất tinh thần ngày càng tốt hơn.Hướng tới phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ Hội trong phong trào phụ nữ, tích cực nhân rộng mô hình nổi bật đã đạt được trên địa bàn tỉnh, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.
                                                            LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 297

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696