null Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu: Chặng đường quyết tâm đột phá vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tin hoạt động
Thứ tư, 27/03/2019, 09:28
Màu chữ Cỡ chữ
Hội phụ nữ tỉnh Bạc Liêu: Chặng đường quyết tâm đột phá vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ thảo luận, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những hội viên, phụ nữ tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển, hội tụ cho trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khả năng tổ chức chỉ đạo phong trào và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ tạo tiền đề xuất phát điểm quan trọng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xây dựng Hội và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển bền vững trong thời kỳ CNH, HĐH.

Thời gian qua BCH nhiệm kỳ mới luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của các tầng lớp phụ nữ, của Đảng bộ và nhân nhân trong tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội phát huy truyền thống, tiềm năng của quê hương Bạc Liêu anh hùng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; cần cù, sáng tạo, luôn “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong sản xuất, kinh doanh, công tác; Nhân hậu, đảm đang, thủy chung trong cuộc sống và gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương và phong trào phụ nữ của cả nước. Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ Hội trong phong trào phụ nữ, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” (gọi tắt Đề án 279)Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (gọi tắt Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt Đề án 939), cùng với thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình đình 5 không, 3 sạch”, tạo thành sức mạnh tổng hợp, thu hút sự tham gia của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được các cấp Hội trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đổi mới về hình thức và phương pháp truyền thông, tăng tính hấp dẫn và phù hợp với các đối tượng phụ nữ. Công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, đặc biệt là phòng chống bạo lực gia đình được triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thu hút sự tham gia không chỉ của phụ nữ mà cả các tầng lớp xã hội, thông qua các cuộc thi, mít tinh, giao lưu, liên hoan hội thi, hội diễn ở hầu hết các cơ sở Hội. Điểm nổi bật là các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch hành động, phối hợp chặt chẽ với nhiều ngành trong tỉnh, tranh thủ nguồn lực, chia sẻ trách nhiệm và góp phần tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của các cấp Hội được tiếp tục duy trì với mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo theo địa chỉ; tư vấn, giới thiệu việc làm theo nhu cầu thị trường; Xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế tập thể. Kết nối, huy động sự tham gia của doanh nhân nữ vào các hoạt động của tổ chức Hội. Phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường” trở thành hoạt động thường xuyên, đóng góp quan trọng vào giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp nông thôn, đô thị mới ngày nay.
Công tác cán bộ nữ chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy tích cực phát hiện, tìm nguồn, giới thiệu với Đảng những quần chúng ưu tú, những cán bộ có đủ tiêu chuẩn để Đảng quan tâm, bồi dưỡng. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, uy tín, vị thế của tổ chức Hội được khẳng định vững chắc hơn trong hệ thống chính trị; cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá cao những đóng góp, cống hiến và thành tích vẻ vang của phong trào phụ nữ.
Với tinh thần thẳng thắn và thực sự cầu thị, có thể thấy, công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ còn hạn chế, việc thu hút, tập hợp lao động nữ ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp chưa thực sự có hiệu quả. Một số mô hình hoạt động của Hội chất lượng chưa cao; Công tác giám sát, phản biện xã hội chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Với tinh thần trách nhiệm cao trước các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh, với chương trình hành động thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” nhiệm kỳ2017 – 2022phân tích rõ nguyên nhân của vấn đề, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả, nhằm đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Hy vọng rằng với những giải pháp toàn diện, khả thi phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, những vấn đề đặt ra trong tình hình hiện nay, tiếp tục suy nghĩ, thảo luận tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước, của địa phương và của Hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Vì vậy, Hội phụ nữ cần xây dựng, phát triển các mô hình tập hợp lao động nữ trong các khu công nghiệp, lao động trong các làng nghề..., động viên các đối tượng phụ nữ tích cực học tập nâng cao tay nghề, giữ gìn phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, chấp hành chính sách, pháp luật và quy định của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất chính sách, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ. Xây dựng chương trình phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tạo khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Các cấp Hội xác định rõ phần việc cần tập trung, đăng ký với địa phương để tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới tại cộng đồng. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của gia đình, các kỹ năng nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng các mối quan hệ trong gia đình cho các tầng lớp phụ nữ bằng các hình thức phù hợp, hấp dẫn, thu hút nam giới tham gia. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội như an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình...
Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được nữa nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đề ra những nội dung hoạt động, giải pháp cần tập trung thực hiện, nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Là mảnh đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, quê hương của Bản dạ cổ hoài lang, quê hương có truyền thống anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Đảng bộ và nhân dân nói chung, của phụ nữ tỉnh Bạc Liêu nói riêng luôn thể hiện phát huy khí phách “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, với quyết tâm đột phá mới của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ mới nhất định sẽ thành công.
 
                                                                                 LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 323

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696