null Hội Phụ nữ thành phố Bạc Liêu với công tác Dân vận khéo năm 2019

Tin hoạt động
Thứ tư, 20/11/2019, 14:12
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Phụ nữ thành phố Bạc Liêu với công tác Dân vận khéo năm 2019

Thực hiện Kế hoạch Ban Chỉ đạo năm “Dân vận khéo” của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện “Năm Dân vận khéo” toàn thành phố năm 2019 và chọn đơn vị xã Vĩnh trạch làm điểm thực hiện các hoạt động. Hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác Dân vận trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trạch thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, tiến tới công nhận xã Nông thôn mới nâng cao.

Từ việc xác định thực hiện mô hình “Dân vận khéo” là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tăng cường và phát huy có hiệu quả vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị. Trong đó điều quan trọng hơn hết đó là công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên và quần chúng phụ nữ tham gia tổ chức Hội, tham gia các phong trào do Hội và địa phương phát động. BTV Hội phụ nữ thành phố chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội phụ nữ xã tổ chức khảo sát, nắm tình hình nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, hội viên phụ nữ để tuyên truyền vận động chị em tích cực đăng ký tham gia thực hiện mô hình dân vận khéo và kết hợp thực hiện năm dân vận khéo phù hợp với yều cầu xây dựng xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong thành tích này không thể thiếu đóng góp của toàn thể chị em cán bộ hội viên phụ nữ xã Vĩnh trạch.
Trong năm Hội tập trung quan tâm chăm lo đời sống cán bộ hội viên phụ nữ và tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Bạc Liêu và Hội LHPN cấp trên về các hoạt động của Hội phụ nữ để củng cố nâng cao chất lượng các chi tổ Hội tại xã; đặc biệt Hội LHPN thành phố thực hiện nhiệm vụ làm công tác vận động quần chúng, đoàn kết tập hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện Chủ trương và các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương; trong đó có nhiệm vụ chính trị quan trong là xây dựng nông thôn mới và các mô hình dân vận khéo, công trình phần việc tiêu biểu.Điển hình là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, xây dựng gương phụ nữ hoạt động tích cực.
Rà soát nắm rõ đặc điểm của xã, để thực hiện tốt nhiệm vụ Hội xây dựng lịch làm việc cụ thể với phụ nữ xã, đến từng chi hội, tham gia sinh hoạt tại các chi hội, chỉ đạo cho Hội phụ nữ xã, chi hội xây dựng kế hoạch, bảng đăng ký mô hình công trình phần việc thực hiện: Hội phụ nữ Thành phố chủ động tranh thủ sự giúp đỡ Hội cấp trên, lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành, các mạnh thường quân, các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn, con giống chăn nuôi, mở lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… Công tác vận động các nguồn lực đồng hành với Hội nhằm chăm lo đến đời sống cán bộ hội viên có mặt thuận lợi, cũng có khó khăn trong thời gian qua Hội cố gắng tranh thủ đạt hiệu quả khá cao, trong đó vai trò rất lớn là sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố, các đơn vị phối hợp, các doanh nghiệp. Bên cạnh chỉ đạo Hội phụ nữ xã phối hợp với Mt trận, các đoàn thể xã thường xuyên trong năm vào cuộc thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện các hoạt động “Năm Dân vận khéo” tại xã trong các dịp lễ, tết, đầu năm học mới, trao tặng tập sách, dụng cụ học tập, tặng gạo, nhu yếu phẩm, nhà ở, đồng vốn…
Quá trình tổ chức thực hiện cùng với phụ nữ xã Vĩnh Trạch và các ngành tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kết quả: Các công trình phần việc Dân vận khéo, công tác vận động quần chúng tại xã Vĩnh Trạch từng giai đoạn:
Đầu năm ra quân Dân vận khéo và Tết Quân Dân năm 2019:Hội LHPN thành phố cùng với BCH Hội LHPN xã khảo sát hộ nghèo, lập phương án giúp đỡ hộ thoát nghèo tiến hành các bước chuẩn bị mọi điều kiện từ đầu năm 2019 đến nay Hội nhận đỡ đầu hộ chị Nguyễn Thu Thuận hội viên phụ nữ nghèo ấp Thào Lạng xã Vĩnh trạch, đầu tư hỗ trợ vốn làm ăn và trao mái ấm tình thương số tiền 30 triệu đồng, tặng xe đạp, quần áo, tập sách, nhu yếu phẩm cho chị và các suất quà trao ngày bàn giao trị giá trên 12 triệu đồng, cuối năm gia đình chị được công nhận thoát nghèo.
Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh và thành phố, Đài truyền hình VTV5; Báo Bạc Liêu, cổng thông tin: Xây dựng 3 chuyên mục về tết quân dân, an toàn giao thông, phát triển kinh tế, chuyên mục phụ nữ và VTV5 về Đề án khởi nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.
Tổ chức vận động các chị hội viên, phụ nữ tham gia gói 270 đòn bánh tét và 50 xuất quà tặng cán bộ chiến sỹ và phụ nữ, trẻ em nghèo vui Xuân đón tết KHợi trị giá 20.800.000 đồng; tặng 05 con bò giống cho 05 hộ hội viên phụ nữ nghèo trị giá 50 triệu đồng.
Nhân dịp hành quân dã ngoại, huấn luyện làm công tác vận động quần chúng:Hội tập trung củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm tiêu biểu cho Hội LHPN xã như: công nhận 01 ấp “Xóa hộ trắng hội viên; tặng 7 xuấthọc bổng và 30 xuất dụng cụ học tập trị giá 41.500.000đồng; hỗ trợ 10 suất vốn phụ nữ khởi nghiệp trị giá 10 triệu đồng; tặng 15 chiếc xe đạp trị giá 22.500.000 đồng.Ngoài ra, Hội còn hướng dẫn xây dựngmô hình nuôi lương thương phẩm;thành lập câu lạc bộ hỗ trợ người hoàn lương; thành lập tổ Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ gia đình sức khỏe có 50 chị dự...
Tranh thủ Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Lao động TB&XH và Phòng kinh tế thành phố tổ chức 06 lớp tập huấn về an toàn giao thông đường bộ, tập huấn phòng chống bạo lực gia đình, tập huấn tuyên truyền nội dung về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, tập huấn trồng rau an toàn, tuyên truyền “5 không 3 sạch”... có trên 400 chị tham dự, tặng quà trị giá trên 15 triệu đồng.
Công tác củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cũng được quan tâm: qua đó đã tổ chức sinh hoạt chi, tổ Hội có 1.300 hội viên tham gia. Phát triển 147 hội viên mới,tặng 135 phần quà cho hội viên khó khăn với số tiền trên 22 triệu đồng.Vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và đăng ký phong trào “Cán bộ hội giỏi”; phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng 02 tấm gương tiêu biểu phụ nữ với an toàn giao thông. Bên cạnhphối hợp cùng Công an thành phố, Công an xã, Hội LHPN xã tổ chức 18 cuộc tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng dẫn phụ nữ về tìm hiểu 5 không 3 sạch với trên 500 lượt người dự nghe. Thực hiện mô hình thu hút hội viên đạt 54% trên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.
Nhìn chung qua đối chiếu kế hoạch đăng ký đầu năm thực hiện chỉ đạo cơ sở Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày truyền thống “Công tác Dân vận và ngày truyền thống của Hội; tham gia thực hiện các hoạt động “Năm Dân vận khéo” do Ban chỉ đạo thành phố phát động đến nay đã đạt hiệu quả cao, được Ban chỉ đạo khen thưởng 2 tập thể và 8 cán bộ Hội, hội viên tiêu biểu gương mẫu trong các hoạt động “Năm Dân vận khéo”. Góp phần cùng Ban chỉ đạo thành phố và xã Vĩnh trạch tổ chức thành công công tác Dân vận khéo năm 2019.
     Hồng Lĩnh
 

Số lượt xem: 438

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696