null Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp họat động phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Hội LHPN với Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ hai, 11/11/2013, 10:14
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp họat động phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Hội LHPN với Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

 

 

Thực hiện chương trình phối hợp số 03/CTPH-STP-HPN ngày 08/10/2013 giữa Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2013 – 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Ngày 5/11/2013 Hội LHPN phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp họat động phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo giữa hai đơn vị, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban có liên quan, lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật giữa Sở Tư pháp với Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11; triển khai một số nội dung cơ bản về công tác Trợ giúp pháp lý, kỹ năng trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải cơ sở, kỹ năng hòa giãi và kỹ năng tư vấn.
Qua hội nghị này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN các cấp có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của phụ nữ thực hiện bình đẳng giới nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.            
                                                                        B. Phương

Số lượt xem: 392

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696