null Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Giá Rai tổ chức tập huấn hướng dẫn nâng cao kỹ năng công tác Hội năm 2019

Tin hoạt động
Thứ hai, 29/07/2019, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Giá Rai tổ chức tập huấn hướng dẫn nâng cao kỹ năng công tác Hội năm 2019

Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Giá Rai vừa tổ chức 05 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội tại các xã, phường cho trên 300 chị là cán bộ, chi, tổ hội, hội viên nồng cốt ở cơ sở.

Thời gian giành cho mỗi lớp tập huấn là một ngày với một số nội dung cơ bản như: Nguyên tắc hoạt của tổ chức Hội LHPN Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; hội viên và các tổ chức thành viên; Khái quát về Hội phụ nữ cơ sở và nhiệm vụ của chi hội, vị trí nhiệm vụ của chi hội; Nội dung hình thức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ; Các bước tiến hành cho một buổi sinh hoạt chi, tổ hội phụ nữ; Một số phương pháp kỹ năng cần có của chi hội trưởng; Hướng dẫn một số biểu mẫu công tác Hội và theo dõi phong trào thi đua của Hội; Thực hành công tác Hội: các chị cán bộ, chi, tổ Hội thực hành kỹ năng công tác tuyên truyền vận động, kỹ năng điều hành cuộc họp chi, tổ.
Nhìn chung qua lớp tập huấn các chị cán bộ chi, tổ đã nâng cao kiến thức về hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi, tổ Hội phụ nữ, kỹ năng công tác tuyên truyền vận động tập hợp phụ nữ thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, đảm bảo đông về số, mạnh về chất. Tin tưởng rằng qua lớp tập huấn các chị góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ thị xã Giá Rai ngày càng tiến bộ vững mạnh, đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới./.
                   Hiền Thu
            Hội liên hiệp phụ nữ thị xã Giá Rai

Số lượt xem: 351

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696