null Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bạc Liêu với hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tin hoạt động
Thứ sáu, 29/09/2017, 08:06
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bạc Liêu với hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

 

Xác định được tầm quan trọng của chính sách tín dụng ưu đãi cho vay đối với đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính trách trong đó có phụ nữ nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hoạt động công tác Hội góp phần tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên và phụ nữ nghèo có thêm điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống.
Để góp phần thực hiện nhiệm vụ ủy thác đạt hiệu quả, thời gian qua Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội LHPN phường/xã và các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra định kỳ nguồn vốn nhận ủy thác đúng theo quy định 6 tháng và cuối năm giữa Hội cấp trên đối với Hội LHPN cơ sở; kiểm tra hàng tháng giữa Hội LHPN cơ cở đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn ít nhất 1 lần/tháng. Trong hoạt động, tổ trưởng thường xuyên đến thăm hỏi, đồng thời nhắc nhở thành viên tổ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, thực hiện tốt nghĩa vụ phải đóng lãi và trả lãi, gửi tiết kiệm đồng thời trả hoàn vốn đúng theo qui định, thực hiện tốt việc duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ. Hội LHPN cơ sở tổ chức tuyên truyền phổ biến các chương trình vay vốn và các chính sách ưu đãi của chính phủ đến với người dân trên toàn thành phố, đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác thành lập tổ tiết kiệm và tổ vay vốn theo QĐ số 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, cụ thể Hội LHPN phường/xã tham mưu cho Ban xóa đói giảm nghèo của phường, xã phối hợp với cán bộ tín dụng tổ chức khảo sát thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, lập danh sách tổ viên, xây dựng quy ước hoạt động của Tổ.
Bên cạnh đó Hội LHPN thành phố còn phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Hội đồng quản trị thành phố tổ chức kiểm tra giám sát 100% đơn vị phường, xã nhận ủy thác, duy trì việc họp giao ban với Ngân hàng chính sách xã hội tại các điểm giao dịch hàng tháng đúng thời gian quy định, đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn 02 lần /năm. Hội LHPN cơ sở tổ chức kiểm tra theo dõi, nhắc nhỡ 100% tổ tiết kiệm và vay vốn đôn đốc nhắc nhỡ thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, lãi tồn động, qui định cụ thể đối với tổ vay vốn phải tham gia họp giao ban hàng tháng đúng qui định, thăm hộ vay ít nhất 1 lần /tháng. Đồng thời Hội luôn chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đối với Hội phụ nữ cơ sở về việc thu lãi, củng cố nâng chất tổ tiết kiệm và vay vốn, xây dựng tổ tiết kiệm, xử lý thu hồi nợ xấu, lãi tồn đọng, không để nợ xấu phát sinh. Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện tốt việc nhận và quản lý nguồn vốn ủy thác hàng tháng, quý, năm. Hội luôn duy trì thực hiện tốt việc tổ chức họp xét kết quả thực hiện và có đánh giá phê bình đối với các đơn vị có lãi tồn đọng, nợ xấu, nợ quá hạn cao, đồng thời khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt công tác nhận ủy thác. Ngoài ra, Hội thường xuyên áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác thông qua việc phát động khen thưởng tháng và đột xuất đảm bảo tỷ lệ đạt 60% đến 75% giảm nợ quá hạn, thu được lãi tồn động thì Hội khen thưởng nóng 200.000đồng/ đơn vị. Hội LHPN có 10/10 cơ sở nhận ủy thác với tổng dư nợ năm 2003 là 7.816 triệu, trong đó có nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khoanh là 1.184 triệu chiếm 15%; đến cuối nay tăng trên 40 tỷ, duy trì79 tổ tiết kiệm với số tiền 800 triệu đồng. Bên cạnh việc vận động thành viên vay vốn gửi tiết kiệm Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố còn chỉ đạo đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN phường xã, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn chủ động tham gia gửi tiết kiệm và tích cực tuyên truyền vận động thành viên tham gia gửi tiết kiệm nhằm góp phần huy động nguồn vốn để tiếp tục đầu tư hỗ trợ vốn cho đối tượng hộ nghèo, đối tượng chính sách có thêm cơ hội tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nâng cao nguồn lực của thành phố.
Song song với việc phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi, Hội LLHPN thành phố còn tranh thủ nguồn lực sẵn có trong nội bộ hội viên, phụ nữ để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hàng năm các cấp Hội cơ sở đã thành lập 41 tổ hùn vốn tương trợ, 03 tổ hùn vốn mua sắm với tổng nguồn vốn quy động hàng năm trên 2 tỷ đồng, duy trì hoạt động 09 câu lạc bộ “Phụ nữ mua bán hiếu khách, văn minh, lịch thiệp” 02 tổ “Dịch vụ việc làm”, 5 tổ hợp tác; 01 tổ “Nuôi heo đất tiết kiệm”; 12 tổ dịch vụ gia đình; Hội đã giúp và tạo việc làm cho trên 100 chị, hỗ trợ 25 phần vốn cho phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 50 triệu đồng.
Từ những điều kiện thuận lợi, sau 15 năm triển khai việc thực hiện nhận vốn ủy thác, các cấp Hội phụ nữ thành phố Bạc Liêuđã thu hút hàng ngàn chị em phụ nữ đến với tổ chức, tỷ lệ phụ nữ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn nhiều hơn, tỷ lệ thoát nghèo cao và mang tính bền vững.
Khả Duy (Hội PNTP)

Số lượt xem: 317

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696