null Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành giai đoạn 2017 – 2022

Tin hoạt động
Thứ tư, 18/10/2017, 10:12
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu ký kết Chương trình phối hợp với các ban, ngành giai đoạn 2017 – 2022

 

Chiều ngày 06/10/2017, tại Hội trường Thư viện tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị báo cáo đánh giá kết quả các chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh với các đơn vị giai đoạn 2012 - 2017 và tiến hành ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 với LĐLĐ, Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòngNgân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bạc Liêu.
Lễ Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và các ban, ngành giai đoạn 2017 - 2022
 Tham dự buổi lễ ký kết có đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí Trần Thanh Trinh đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Nam Bộ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Lê Thị Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Lâm Thị Mỹ Kiều - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Đại tá Lê Phạm Kháng - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, ông Trần Hoàng Nam - GĐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bạc Liêu, các đồng chí phòng/ban trực thuộc các đơn vị, các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện/thị/thành phố. Chương trình phối hợp tập trung vào các nội dung hoạt động như sau: phối hợp trong việc tham gia đóng góp, bổ sung sửa đổi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, chú trọng chính sách về việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuổi nghỉ hưu, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hóa tinh thần cho nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp, vấn đề gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham mưu đề xuất, kiểm tra chính sách đặc thù dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số; giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, pháp luật, đạo đức, lối sống trong nữ thanh niên; công tác vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo;
Việc ký kết chương trình phối hợp nhằm: tiếp tục học tập có hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đát nước”, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; khơi dậy, phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò và các phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, giải quyết từng bước các vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phát huy vai trò của tổ chức Hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp phụ nữ và người dân, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ , chiến sỹ BĐBP và cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp, đặc biệt là phụ nữ ở ven biển các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, có hiệu quả; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình và cá nhân là hội viên Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu được vay vốn và sử dụng các dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bạc Liêu và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm, Hội LHPN tỉnh và các đơn vị ký kết phối hợp xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế, đảm bảo thiết thực và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình đã ký kết, định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời.  
                                                                                  Ban Tổ chức - Kiểm tra

Số lượt xem: 759

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696