null Hội LHPN thành phố với công tác Bình Đẳng giới

Tin hoạt động
Thứ tư, 20/11/2019, 14:15
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN thành phố với công tác Bình Đẳng giới

 

Hội LNPN Thành phố căn cứ Kế hoạch của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố về triển khai thực hiện công tác Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 và văn bản chỉ đạo của Hội LNPN cấp trên trong công tác triển khai Chương trình Quốc gia Bình Đẳng giới, Hội LNPN thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đạt hiệu quả tiêu biểu. Trên cở sở tiếp thu Công văn số 437/CV-TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN thành phố đã phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch đến các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa thành phố Bạc Liêu.
Đầu năm Hội có xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động triển khai Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới theo tình hình thực tế triển khai trong hệ thống Hội, chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp với UBND phường xã tổ chức triển khai các luật liên quan đến phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, sổ tay tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, sổ tay tìm hiểu pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Hỏi đáp về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, kế hoạch Tháng hành động về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó Hội đã tranh thủ cùng Hội LHPN tỉnh trang bị cho 100% cơ sở Hội đều có sổ tay Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình với chuyên đề Gia đình không bạo lực, sách tay về Quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới… Đặc biệt, Hội tổ chức thành công lễ phát động chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” có trên 100 chị dự. Hàng tháng Hội phụ nữ thành phố xây dựng các hoạt động tuyên truyền về những điều cần biết về Luật Bình đẳng giới… đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung trên các phường, xã của địa bàn thành phố.
Bên cạnh, phối hợp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường, xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đến cán bộ, công chức viên chức và người dân như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác Bình đẳng giới - vì sự tiến bộ phụ nữ, kiến thức có liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái; kiến thức về giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, Công ước về xóa bỏ hình thức phân biệt, đối xử với phụ nữ, các thông tin về sức khỏe kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình...trên cơ sở giới.
Trong đó, Hội LHPN thành phố rất quan tâm đến công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Để góp phần thực hiện công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức trong việc phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em nhất là trẻ em gái. Tổ chức thành công 28 buổi tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đó có 7 buổi truyền thông trực tiếp, 18 lớp tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người và Luật giao thông đường bộ, tuyên truyền trực tiếp trong các trường học trên địa bàn thành phố, ngoài ra lồng ghép tuyền truyền thực hiện cuộc vận động “5 không 3 sạch” có trên 2.600 lượt chị dự. Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng, truyền tải thông tin và kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức bảo vệ bản thân và gia đình, trẻ em được an toàn mọi mặt từ sức khỏe, tinh thần, thể chất… hướng dẫn phụ nữ, trẻ em gái biết cách phòng, tránh khi có tình huống xãy ra. Tăng cường hiệu quả hoạt động của “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng”.
Ngoài ra, Hội phối hợp các thành viên Ban VSTB PNTP tổ chức trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan về công tác Bình đẳng giới. Riêng Hội phụ nữ thành phố đã xây dựng các văn bản phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức mở lớp triển khai học tập, nghiên cứu nội dung quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đạt chất lượng cao. Hội xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Phòng GD-ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an, Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tư pháp, LĐLĐ thành phố và một số ngành liên quan để điều hành thực hiện phổ biến Luật, thông qua các buổi tổ chức tuyên truyền, hội thi, thông qua báo đài truyền thanh, tuyên truyền bằng hình thức hội nghị, họp dân, tin bài, trang tin, tờ rơi… Kết quả riêng 6 tháng đầu năm 2019 đã tuyên truyền được 47 cuộc với trên 1.000 lượt người dự.
Đưa 12 lượt cán bộ Hội dự hội nghị do tỉnh tổ chức lồng ghép các buổi Hội thảo về kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. Phối hợp với Sở Lao động TB&XH tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn về phòng chống xâm hại trẻ em và người chưa thành niên được 40 cấp thành phố tham dự. Công tác chỉ đạo của các cấp Hội luôn kịp thời, thông qua các buổi họp BCH, họp báo chỉ đạo trực tiếp, hoặc khi có công việc đột xuất hay các nội dung quan trọng BTV Hội phụ nữ thành phố xây dựng văn bản chỉ đạo đến từng cơ sở Hội, ngoài ra Hội còn lồng ghép vào các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ để triển khai các nội dung theo tinh thần hướng của cấp trên và của Ban VSTB PNTP giao.
                                                                                                             Hồng Lĩnh
 

Số lượt xem: 680

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696