null Hội Phụ nữ Phường 7 ra mắt tổ phụ nữ xách giỏ nhựa đi chợ

Tin hoạt động
Thứ tư, 20/01/2021, 14:16
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Phụ nữ Phường 7 ra mắt tổ phụ nữ xách giỏ nhựa đi chợ

 

Ngày 10/01/2021, tại trụ sở khóm 2, Hội LHPN phường 7 tổ chức lễ ra mắt “Tổ phụ nữ xách giỏ nhựa đi chợ” có 25 thành viên.