null Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu: Những thành tựu nổi bật sau 20 năm tái lập tỉnh

Giới thiệu
Thứ năm, 12/01/2017, 21:40
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu: Những thành tựu nổi bật sau 20 năm tái lập tỉnh

Hòa cùng xu thế đi lên của tỉnh, 20 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Bạc Liêu ngày càng lớn mạnh về tổ chức, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh


Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2016), được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy; sự hỗ trợ tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã quyết tâm phấn đấu vượt mọi khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thực hiện tốt vai trò đại diện và chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ; tập hợp và đoàn kết, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền,.. đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh .

Xây dựng tổ chức vững mạnh
Qua mỗi nhiệm kỳ, Hội LHPN tỉnh luôn xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó đề ra các phong trào thi đua và các nhiệm vụ phù hợp với thực tế, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, có tính quyết định kết quả hoạt động của Hội.
Với tinh thần quyết tâm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch theo nhiệm kỳ đại hội và cho từng năm, giao chỉ tiêu phát triển hội viên sát với thực tế từng địa phương, chọn điểm chỉ đạo toàn diện và các chuyên đề; đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội chú trọng đến xây dựng mô hình và phát triển các loại hình hoạt động phù hợp để mở rộng tính liên hiệp của tổ chức Hội, quan tâm phát triển hội viên trong nữ thanh niên, phụ nữ dân tộc, tôn giáo, hộ gia đình; xây dựng và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt. 
Từ sau khi tái lập tỉnh đến nay, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thành lập mới 71 Hội Phụ nữ cơ sở/ tương đương, 65 chi Hội (100% khóm, ấp có tổ chức Hội, hội viên) và phát triển 41.641 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 100.769/240446, chiếm 41,9% so với tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, hoạt động của tổ chức Hội không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức, đặc biệt là nâng chất tổ chức Hội cơ sở vững mạnh. Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh vừa là tiền đề, vừa là điều kiện quyết định cho hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà có hiệu quả. Bởi chính cơ sở Hội là nơi thể hiện rõ nét nhất, toàn diện nhất chức năng, nhiệm vụ và vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.
Công tác kiện toàn bộ máy được các cấp Hội quan tâm; cấp tỉnh được tổ chức thành 05 ban chuyên môn và Văn phòng; cấp huyện phân công phụ trách theo từng nhóm nhiệm vụ. Quan tâm sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định trong hoạt động cơ quan Hội các cấp đã phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ Hội luôn được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, nhằm đảm bảo đạt chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Đến nay, toàn tỉnh có 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh CBCC theo quy định.
Đối với công tác cán bộ nữ: Với chức năng và nhiệm vụ của Hội, những năm qua các cấp Hội đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng xây dựng đề án quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ giai đoạn 2005 - 2010; 2010 - 2015; 2015 - 2020, từ đó có sự chuyển biến tích cực về tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể các cấptăng lên cụ thể như: Phó Chủ tịch UBND các cấp đạt tỷ lệ 19,07% (trong đó cấp tỉnh 25%, cấp huyện 9,5%, cấp xã Chủ tịch, Phó Chủ tịch đạt tỷ lệ 22,7%). Tỷ lệ nữ trong cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, huyện tham gia cấp trưởng, phó phòng trở lên đạt tỷ lệ 14,5%. Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức 27% trong tổng số công chức của tỉnh. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2016-2020: Cấp tỉnh, chiếm 8,7% (tăng 1,3% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện, chiếm 16,1% (tăng 2,8% so với nhiệm kỳ trước); cấp xã, chiếm 22,27%, (tăng 10,27% so với nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội (nhiệm kỳ 2016- 2021) chiếm tỷ lệ 16,6%; đại biểu HĐND cấp tỉnh, chiếm 24%; đại biểu HĐND cấp huyện, chiếm 24,07%; đại biểu HĐND cấp xã, chiếm 24,43%.
Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Thực hiện chủ trương đa dạng hóa các ngành nghề, với tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhà, các tầng lớp phụ nữ đã phát huy nội lực tinh thần hợp tác, tương thân tương ái hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, coi trọng tính hiệu quả, bền vững, ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội phát động và triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh, được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả.
Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã thành lập 2.043 tổ phụ nữ tiết kiệm - tín dụng; tổ phụ nữ hùn vàng, hùn vốn cất nhà, chuộc đất; tổ phụ nữ tương trợ, tổ phụ nữ “Giúp nhau vượt khó”… có 24.230 thành viên tham gia. Số tiền huy động mỗi năm gần 10 tỷ đồng, giúp cho 224.358 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn chuộc đất, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Mỗi chi hội còn nhận giúp từ 1-2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, hỗ trợ vốn trồng trọt, chăn nuôi và mua bán nhỏ. Đặc biệt, các cấp Hội LHPN đã khai thác nhiều nguồn vốn hỗ trợ như :quỹ quốc gia GQVL, nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ, nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng CSXH và tín chấp với các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân tại địa phươngđầu tư vay vốn trên 900 tỷ đồng giúp cho 122.692 lượt hộ vay phát triển sản xuất và kinh doanh.
Ngoài ra, các cấp Hội còn hướng dẫn chị em tham gia có hiệu quả phong trào “cải tạo vườn tạp, đưa màu xuống ruộng”; “nuôi cá đồng”; “kinh doanh, sản xuất giỏi” và phối hợp với các ban, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn chị em phát triển mô hình kinh tế tập thể. Công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nữ ngày càng được các cấp Hội chú trọng, bình quân mỗi năm Hội phối hợp các ngành liên quan tổ chức dạy nghề trên 4 nghìn cho lao động nữ; tư vấn, giới thiệu gần 10 nghìn lao động nữ vào làm ở các công ty, xí nghiệp trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động; đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi giúp chị em phát triển kinh tế gia đình phù hợp với từng địa phương, các cấp Hội phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở các lớp chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm giúp cho chị em có thêm kiến thức khoa học áp dụng vào thực tiễn sản xuất đạt hiệu quả. Từ những phong trào trên, đã có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, qua đó có 11.279 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần giảm nhanh đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh.

 

Cùng với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu còn thực hiện có hiệu quả các nhiện vụ trọng tâm khác. Nhất là các nội dung như: bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường,.v.v..
Với những nỗ lực phấn đấu trong các cấp Hội LHPN Bạc Liêu 20 năm qua, niềm tin và uy tín của tổ chức Hội ngày càng được nâng cao và thật sự trở thành địa chỉ tin cậy của chị em phụ nữ tỉnh nhà. Việc quan tâm xây dựng cơ sở Hội vững mạnh của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Hội, mà còn góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Số lượt xem: 416

Bảo Trân

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696