null Hội LHPN xã Phong Thạnh tham gia các hoạt động chào mừng 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Tin hoạt động
Thứ năm, 16/03/2023, 10:08
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN xã Phong Thạnh tham gia các hoạt động chào mừng 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 

Với mong muốn tạo việc làm tại nhà, ổn định, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ không có điều kiện đi lao động ở các công ty, xí nghiệp. Hội LHPN xã Phong Thạnh, thi xã Giá Rai phối hợp mở lớp dạy nghề đan thủ công mỹ nghề bằng cây năn tượng có 15 chị tham gia, tận dụng thời gian nhàn rỗi của chị em để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã phối hợp với Công an xã Phong Thạnh tổ chưc thành lập “Câu lạc bộ nữ phòng, chống tội phạm” với 14 thành viên. Với mục đích tuyên truyền cho chị em phụ nữ, quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy ước, quy định về ANTT, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nếp sống văn hóa, tích cực xây dựng xã Phong Thạnh trở thành phường, thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, từ thiện. Đồng thời giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, các đối tượng bị quản chế theo quy định pháp luật, các đối tượng trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và các đối tượng đặc xá, tù tha về…tạo điều kiện để họ sữa chữa tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội. Tích cực tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng ấp không có tội phạm, tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, các hoạt động mê tín dị đoan, chống các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.