null Hội LHPN thị trấn Phước Long triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tin hoạt động
Thứ năm, 07/04/2022, 08:20
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN thị trấn Phước Long triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026

 

Hội LHPN thị trấn Phước Long vừa tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đến tất cả các chi hội phụ nữ ở các ấp trên địa bàn.

Tại đây, Hội LHPN thị trấn Phước Long đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XII đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ trong tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thể hiện sự nhất trí cao các văn kiện quan trọng, như: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiềm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016- 2021; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội cấp trên và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi. Đại hội đã biểu quyết thông qua 01 phong trào, 02 cuộc vận động, 02 khâu đột phá, 03 nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu và 05 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Hội LHPN thị trấn Phước Long triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp

Qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhằm giúp cán bộ, hội viên nắm vững nội dung Đại hội, từ đó, vận dụng sáng tạo các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết vào hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở, đưa nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ,  góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

                                                                                                           

Số lượt xem: 243

Thanh Nhanh, Văn Long- PL

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696