null Hội LHPN thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các Luật mới

Tin hoạt động
Thứ hai, 15/08/2022, 09:16
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN thành phố Bạc Liêu phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các Luật mới

 

Ngày 9/8, Tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 3 và Phường Nhà Mát, Hội LHPN phối hợp với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật hành phố Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về các Luật mới có hiệu lực được quốc hội thông qua năm 2022 và một số văn bản pháp luật mới.Tham gia02 lớp, 140 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ của địa phương trên địa bàn.