null Hội LHPN huyện Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình ‘5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tin hoạt động
Thứ sáu, 08/01/2021, 13:50
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHPN huyện Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình ‘5 không, 3 sạch” góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 

Năm 2020, Hội LHPN huyện Hòa Bình đã đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại địa phương về nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 13 tiêu chí xây dựng hộ gia đình nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, Hội đã tổ chức được 701 cuộc vận động với gần 14 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự. Qua đó, có 12.142/15.141 hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững các tiêu chí (đạt 83.85%) có 1.697 hộ gia đinh cán bộ, hội viên thực hiện 8 tiêu chí. Bên cạnh đó, các cấp hội còn kết hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nhận và cấp phát hơn 10.000 tờ rơi, quy định 13 tiêu chí xây dựng hộ gia đình nông thôn mới đến gia đình cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ trong toàn huyện.