null Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

Tin hoạt động
Thứ hai, 29/07/2019, 13:53
Màu chữ Cỡ chữ
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

 

 Tổ chức cơ sở là “nền tảng”, là “gốc rễ” của Hội liên hiệp phụ nữ. Các chi Hội mạnh tức là hệ thống tổ chức Hội mới mạnh, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện Điều lệ Hội, xây dựng tổ chức và triển khai thực hiện phong trào Phụ nữ tạo điều kiện gắn bó, liên hệ mật thiết với nhân dân. Từ nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò của cấp Hội cơ sở, BTV Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua thực hiện tốt chức năng hoạt động của mình tập trung hướng về cơ sở, làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Các cấp Hội trong tỉnh luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Hiện nay, trong toàn tỉnh có trên 240.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, Hội LHPN tỉnh xác định được trách nhiệm to lớn của mình về vai trò là nòng cốt phát huy dân chủ, năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm công dân trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà tham gia thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn chặt với phong trào “Phụ nữ cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới”; cùng tham gia thực hiện “Ngày Dân vận khéo” tại các điểm chỉ đạo hàng năm của Ban Dân vận tỉnh, tạo nên nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực như: phong trào phụ nữ Công an tỉnh Bạc Liêu thực hiện “Kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình “Phụ nữ kể phụ nữ nghe”, “Theo dòng thời sự”. các mô hình “Ngôi nhà 3 sạch”,“Vườn xanh, nhà sạch”, “Phụ nữ trồng cây xanh”, “Hàng rào cây xanh”, “Hẻm không rác”, nhận và thực hiện các tuyến đường kiểu mẫu; vận động phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, mua bán đúng nơi quy định, đảm bảo an toàn thực phẩm...; nhân rộng mô hình tổ hùn vốn, heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, hỗ trợ phương tiện cho hội viên, phụ nữ nghèo…
Nhìn chung, công tác tuyên truyền tập trung vào việc vận động phụ nữ chuyển đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Hội các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo cho lợi ích thiết thực của hội viên phụ nữ, giải quyết cơ bản những vấn đề đặt ra đối với phụ nữ; đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện giúp đỡ hội viên nghèo, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hội viên, phụ nữ. Từ đó đã tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào trong tỉnh - trong đó có hội viên phụ nữ - đối với Đảng, Nhà nước.
Hoạt động của Hội tập trung phát huy nội lực, tiềm năng của phụ nữ và huy động các nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ cơ sở, duy trì và phát triển nhân rộng các mô hình “Làm theo Bác” như mô hình “Nuôi heo đất” tiết kiệm xây nhà tình thương cho hộ nghèo; “Hũ gạo tình thương”, “Chuyển giao vật dụng, phương tiện cho hộ nghèo”, vận động phụ nữ giúp nhau bằng vườn rau, ao cá, tặng con giống, cây giống, giúp vốn không tính lãi, đỡ đầu hộ nghèo, tặng sổ tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng… Hội còn đảm nhận các tuyến đường trồng hoa kiểng, hàng rào cây xanh, phát quang bụi rậm, tham gia làm vệ sinh môi trường, lộ giao thông nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Hội còn thu hút các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Đông á, Sacombank, các Quỹ tín dụng nhân dân giúp hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình.
Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội” đã đẩy mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội và chất lượng cơ sở Hội như: thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp, rà soát thực trạng cơ sở Hội, tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở và Chi hội trưởng. Coi trọng phát huy nội lực và vận động xã hội để chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội.
Công tác phát triển tổ chức Hội, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ được đổi mới theo hướng xây dựng các mô hình tập hợp phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, thu hút rộng rãi các đối tượng phụ nữ nông dân (tổ phụ nữ chăn nuôi, trồng trọt, đan đát…), phụ nữ kinh doanh (câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, tổ phự nữ tiểu thương, buôn bán nhỏ), nữ trí thức (câu lạc bộ nữ lãnh đạo, quản lý), nữ dân tộc thiểu số (“Tổ dòng tộc giúp nhau”, “Phụ nữ dân tộc Khmer cam kết giáo dục gia đình và người thân không vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, an toàn về an ninh trật tự”), nữ có đạo (câu lạc bộ “Phụ nữ giáo dân với công tác tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu, Chi, tổ nữ phật tử làm công tác từ thiện)... Qua đó, Hội phát huy vai trò của của những phụ nữ tiêu biểu, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, nắm tình hình đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bằng sự nổ lực, quyết tâm của toàn hệ thống Hội trong tỉnh, tính đến nay đã có 26.308 phụ nữ tham gia tổ chức Hội cơ sở, nâng tổng số hội viên 109.255/240.446 phụ nữ 18 tuổi trở lên, đạt 45,4%.
Các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế, luôn tranh thủ cấp ủy Đảng kịp thời tăng cường lãnh, chỉ đạo trong công tác vận động phụ nữ, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội, phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội; thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; quan tâm nâng cao năng lực cán bộ Hội, nhất là cán bộ Hội cơ sở; thường xuyên bám sát địa bàn, gần gũi tiếp cận hội viên, phụ nữ, gắn giữa công tác tuyên truyền với chăm lo, hỗ trợ và phát huy tiềm năng nội lực hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nhà ngày càng bền vững.
                        LAN NGỌC (BDV TU)

Số lượt xem: 731

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696