null Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Giá Rai tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 34 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1986 – 1/5/2020)

Tin hoạt động
Thứ hai, 11/05/2020, 14:32
Màu chữ Cỡ chữ
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Giá Rai tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 34 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1986 – 1/5/2020)

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 34 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1986 – 1/5/2020). Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Giá Rai đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bô, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thông qua các cuộc họp chi, tổ hội để tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ ôn lại những chặn đường hào hùng lịch sử của dân tộc, gắn với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam đem lại thắng lợi của hòa bình, tự do dân chủ và tiến bộ xã hội.

Qua đây nhằm nêu cao tinh thần yêu nước bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất đất nước, tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh. Từ đó để cho cán bộ, hội viên và phụ nữ trên địa bàn thị xã nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta.
Qua các buổi họp chi, tổ hội đã tuyên truyền được 325 cuộc với 7.850 lượt người tham dự và qua đó phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ ra sức phấn đấu nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ra sức học tập, lao động sẵn sàng đem hết tài năng trí tuệ của mình góp phần xây dựng quê hương đất nước “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
                                                                                        (Hiền Thu - Giá Rai)
 

Số lượt xem: 358

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696