null Ấn tượng kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bạc Liêu năm 2019

Tin hoạt động
Thứ hai, 10/02/2020, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Ấn tượng kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Bạc Liêu năm 2019

 

Trong năm qua, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,61% so với năm 2018; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2019 (là năm đầu tiên tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch: trong đó 10 chỉ tiêu vượt, 10 chỉ tiêu đạt). Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới được các địa phương và nhân dân nỗ lực thực hiện (hiện nay có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 36/49 xã đạt 19/19tiêu chí (chiếm 73,46%)).Các lĩnh vực như chăm lo cho người có công với các mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc bằng nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân (năm 2019 bình quân thu nhập đầu người ước đạt 51,09 triệu đồng/người/năm). Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được nâng cao hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được tăng cường.
Đạt được những thành tựu trên trong đó có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, mặc dù vẫn tồn tại những khó khăn, hạn chế tác động ảnh hưởng, song công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhà, luôn có những bước phát triển mới, Hội LHPN các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trong công tác bình đẳng giới; tập hợp, động viên phụ nữ trên các lĩnh vực, khích lệ chị em đoàn kết, tích cực thi đua tham gia xây dựng tổ chức Hội; tham gia các phong trào, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả cao như: mô hình 3 tốt “Đoàn kết tốt, học tập tốt, sản xuất tốt”; mô hình “Tổ phụ nữ với công tác từ thiện”; mô hình “3 quyết tâm”, duy trì hoạt động và nhân rộng được các mô hình tiết kiệm xây nhà tình thương cho hộ nghèo; “Hủ gạo tình thương”, mô hình “Chuyển giao vật dụng gia đình cho hộ nghèo...; củng cố và duy trì hoạt động các câu lạc bộ, tổ, nhóm như “Gia đình sức khỏe-hạnh phúc”, “gia đình 5 không, 3 sạch”, “gia đình hạnh phúc bền vững”,“ngôi nhà 3 sạch” , “phụ nữ tiết kiệm điện”, tổ “Phụ nữ chăm sóc người già neo đơn” , tổ phụ nữ “3 nhất, 3 không”; “Phụ nữ chăm sóc người già neo đơn”,“Phụ nữ với công tác từ thiện”...
Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nổi bật công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bằng phong trào Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, xây dựng các loại hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã,góp phần hình thành các mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát huy vai trò phụ nữ trong việc khôi phục, mở rộng các làng nghề truyền thống, phát triển các ngành nghề mới ở nông thôn. Phụ nữ là cán bộ, công chức, viên chức đã gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng với sự phấn đấu và trưởng thành trong lao động, học tập, công tác, phụ nữ tỉnh nhà còn nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ, làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, người phụ nữ trong gia đình, tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, Tích cực hưởng ứng và tham gia có kết quả cao các cuộc vận động, các phong trào như phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác Hồ, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua dân vận khéo và thực hiện ngày dân vận khéo theo tinh thần Chỉ thị số 37 của Tỉnh ủy…
Đặc biệt trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công Đại hội Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bạc Liêu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 67 hội viên tham gia.
Hoạt động của Hội LHPN các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến mới. nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo tinh thần hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển8.483 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 114.435 hội viên/232.152 phụ nữ 18 tuổi trở lên, chiếm 49.2% (Tăng 5.488 hội viên so với năm 2018). Trong năm, đã tổ chứccông nhận 18/14khóm/ấp xóa hộ trắng hội viên (vượt chỉ tiêu),nâng tổng số 283/518 khóm/ấp. Phát triển 1.014 hội viên nòng cốt nâng tổng số hội viên nòng cốt hiện nay là 45.497/114.435 hội viên, chiếm 39.75%.
Năm 2020 là năm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua, trọng tâm công tác sắp tới xây dựng tổ chức Hội và phong trào phụ nữ vững mạnh ở các cấp, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ để tập trung định hướng, hỗ trợ giúp đỡ, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng đối tượng; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát triển toàn diện.
Các cấp Hội tiếp tục phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, bằng nhiều biện pháp, cách thức thiết thực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, tổ hợp tác, HTX trên các lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch vụ, làm giàu chính đáng. Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo từ cơ sở trong các phong trào để nhân rộng; nghiên cứu tìm tòi những giải pháp mới nhằm giải quyết các các nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề bức xúc mà xã hội nói chung và giới nữ nói riêng hiện nay đang quan tâm đặt ra như: vấn đề lao động – việc làm, thu nhập, vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sinh thái; vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; việc phụ nữ tham gia thực hiện phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng ấp, khóm văn hóa, gia đình văn hóa; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; xây dựng mái ấm tình thương…
Đồng thời cụ thể hóa chủ đề Đoàn kết, Sáng tạo, hội nhập và phát triển thành chương trình hành động thiết thực; tích cực phát huy vai trò Hội Doanh nhân nữ Bạc Liêu có cơ hội và điều kiện tham gia trên sân chơi lớn từ các khâu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tổ chức các hoạt động phối hợp trong nữ thanh niên giai đoạn 2018 – 2022, phong trào Đồng hành phụ nữ biên cương, hỗ trợ giúp đỡ các xã ven biển vùng bãi ngành trong tỉnh có điều kiện phát triển, phổ biến kinh nghiệm hoạt động Hội, mô hình Hội, công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, công tác Gia đình, Vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phụ nữ khởi nghiệp, chú trọng Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017 - 2025” (Đề án 939), tập trung nâng cao chất lượng phong trào giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác phụ nữ trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, quân nhân, công nhân tại các khu công nghiệp, người dân tộc, người lớn tuổi... tạo sức hút hấp dẫn, củng cố niềm tin, lòng tự trọng, cơ hội phát triển vươn lên, củng cố địa vị phụ nữ trong các hoạt động KT, CT, VH, XH.
Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ.”, “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp, phát huy được khả năng của chị em, nhất là phong trào Phụ nữ làm kinh tế giỏi; tăng cường xây dựng và phát triển các “Tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp do nữ quản lý, giúp đỡ vay vốn, …
Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mọi hoạt động phải luôn hướng về cơ sở; nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ hội các cấp; đề cao tính sáng tạo, tính gương mẫu của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước hội viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tăng cường mở rộng tập hợp và phát triển hội viên, tổ chức Hội, tăng cướng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn lực cán bộ nữ có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín, kỷ năng chuyên môn trong công tác giới thiệu cơ cấu vào nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) sắp tới.
Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, hy vọng rằng, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu và các cấp hội trong tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà phát triển ổn định bền vững trong giai đoạn tới.
                                                                        (LAN NGỌC - BDV TU)
 

Số lượt xem: 524

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696