null  Vai trò của Hội phụ nữ trong công tác tăng tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị

Tin hoạt động
Thứ năm, 29/10/2020, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
 Vai trò của Hội phụ nữ trong công tác tăng tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị

 

 Để góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh luôn chủ động đề ra các kế hoạch triển khai thực hiện các vấn đề có lên quan đến công tác cán nữ nói chung, cán bộ Hội nói riêng.

Trước hết, Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết có liên quan đến công tác cán bộ nữ để chỉ đạo, triển khai trong hệ thống Hội các cấp và phối hợp với các ngành có đông cán bộ nữ. Đặc biệt Hội tập trung triển khai Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 21của Ban Bí thư, Chỉ thị số 14 của Ban thường vụ tỉnh ủy ( khóa XV) về “ tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan đến phụ nữ và công tác cán bộ nữ, nhất là thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới, chiến lượt quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt là triển khai Chỉ thị số 35 của bộ chính trị về Đại hội Đảng  bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành về công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng về việc giới thiệu nguồn cán bộ nữ, để các cấp ủy Đảng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, nhất là Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm…, nhằm bồi dưỡng kỷ năng, tâm lý lãnh đạo, “ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử”, chia sẽ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ, cán bộ Hội các cấp. Ngoài ra, có sự nổ lực rèn luyện, phấn đấu của mỗi chị em cán bộ nữ về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực trong lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đó, kết quả qua Đại hội Đảng các cấp về cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp, cũng như BTV đạt tỷ lệ cao:

Cấp tỉnh: Tổng số cán bộ nữ tham gia cấp ủy là 9/47 đồng chí, tỷ lệ đạt 19,14% (so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 10,44% tỷ lệ nữ tham gia BCH). Có 01/14 nữ tham gia Ban Thường vụ là Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cấp huyện: Tổng số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện là 48/267 đồng chí, tỷ lệ đạt 17,97% (so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 1,97% tỷ lệ nữ tham gia BCH); có 7/7 huyện, thị, thành phố có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ.

Cấp xã: Tổng số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp cơ sở là 245/934 đồng chí, tỷ lệ đạt 26,23% (so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 tăng 3,97% tỷ lệ nữ tham gia BCH); có 53 cấp ủy cấp cơ sở có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ.

Để phát huy vai trò của Hội LHPN tỉnh trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tăng cường tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị thời gian tới. Hội tiếp tục triển khai các văn bản, chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị có liên quan đến công tác cán bộ nữ và cán bộ Hội. Đồng thời tăng cường xây dựng quy hoạch trong hệ thống Hội, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ trẻ có năng lực, phẩm chất để tạo nguồn cán bộ Hội, nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường xuyên tổ chức các phong trào hành động, để phát hiện các nhân tố tích cực, giới thiệu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức Đảng, chính quyền trong xây dựng các Đề án đào tạo lâu dài từ cấp cơ sở, tạo nguồn cán bộ nữ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, đặc biệt tham gia ứng cử vào Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và các vị trí lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

                                                                        

Số lượt xem: 563

  Xuân Khánh

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696