null         Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về “Công tác xóa đói giảm nghèo” năm 2020

Tin hoạt động
Thứ hai, 16/11/2020, 09:52
Màu chữ Cỡ chữ
        Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức các buổi truyền thông về “Công tác xóa đói giảm nghèo” năm 2020

                                                        

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh, tổ chức các buổi truyền thông về “Công tác xóa đói giảm nghèo năm 2020” tại 25 xã thuộc 07 đơn vị huyện, thị, thành hội trong tỉnh.

Đ/c Trần Yến Hòa - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em & Bình đẳng giới, Sở LĐTB & XH tỉnh

Tại các lớp tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày, hướng dẫn, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững đang áp dụng và các văn bản dự kiến ban hành; Đánh giá kết quả thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; Khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh; Định hướng các chiều, chỉ số nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 – 2025 và kỹ năng thông tin, truyền thông về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều và một số nội dung có liên quan.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đại biểu, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở nâng cao năng lực, vận dụng những nội dung, kiến thức đã được tập huấn vào công tác giảm nghèo; có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch giảm nghèo bền vững trong thời gian tới trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn. Các lớp tập huấn diễn ra từ ngày 30/10/2020 - 25/11/2020 Truyền thông với nội dung về công tác giảm nghèo, kỹ năng phát triển kinh tế hộ gia đình dự kiến cho 1.000 đại biểu là cán bộ các chi, tổ hội, hội viên, phụ nữ nòng cốt, các thành viên tổ hợp tác, tổ mua bán nhỏ do các cấp Hội quản lý. Đồng thời kết hợp cấp phát khẩu trang miễn phí cho chị em phụ nữ, thực hiện chương trình dự án “Thúc đẩy an ninh con người - không để bị bỏ lại phía sau thông qua ứng phó Covid-19 tích hợp ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do tổ chức UNDP tài trợ.

                                                                                                                               

Số lượt xem: 356

    (Ban Gia đình - Xã hội)

Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823895 - Fax: 029113. 922696