SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
2
2
3
6
Tin hoạt động Thứ Tư, 31/12/2014, 13:25

Hội LHPN huyện Hòa Bình với công tác phối hợp giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội

Với phương châm phương châm: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”
Xác định được vai trò quan trọng của phụ nữ “Vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là nhân tố chính góp phần hình thành nhân cách của trẻ em trong gia đình”.
Từ vai trò quan trọng đó, thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT ngày 08/5/2002 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Hội LHPN huyện đã phối hợp với lực lượng Công an huyện thực hiện nhiều hoạt động mang lại kết quả cao, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội trong huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng chống tội phạm trên địa bàn, duy trì việc cử người tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của từng đơn vị. Do đó việc triển khai các nội dung Nghị quyết liên tịch được thực hiện thường xuyên, thống nhất giữa các cấp Hội trong toàn huyện.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch cụ thể; phối hợp tổ chức thực hiện; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân nói chung, cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ và trẻ em nói riêng.
Công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện rộng rãi ở từng ấp và hộ gia đình, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tập huấn, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, sinh hoạt cộng đồng hội thi, giao lưu, tọa đàm, họp mặt, sân khấu hóa; kết hợp tuyên truyền trên trạm thanh của huyện, xã, thị trấn…
Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền các luật như: Luật bình đẳng Giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Luật phòng, chống buôn bán người; pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, ma túy; Luật an toàn giao thông và các văn bản có liên quan… Qua đó, giúp cho người dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng nâng cao nhận thức trong việc tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết quả trongnhiều năm qua, Hội phụ nữ phối hợp với Công an các cấp tổ chức tuyên truyền được 948 cuộc với 8.966 lượt người tham dự.
Ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, Hội LHPN và lực lượng Công an các cấp trong huyện còn phát động cán bộ, hội viên và các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có người thân mắc các tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Tổ chức cho chị em học tập các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động như phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Kết quả toàn huyện hiện có 23.600 /24.341hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.
Nhằm nâng cao khả năng tư vấn và dân vận trong công tác vận động nhân dân tham gia “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” Hội phụ nữ và Công an các cấp trong huyện mở 20 lớp tập huấn cho 1.368 đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ Hội ở cơ sở; tổ chức các cuộc hội thảo tại các xã, thị trấn trong huyện với các nội dung xây dựng gia đình không có người thân mắc các tệ nạn xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, gia đình theo các chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng làm trái pháp luật và tệ nạn xã hội đã được Hội phụ nữ cơ sở tham gia tích cực đến nay Hội đã nhận 09 đối tượng.
Ngoài ra, Hội phụ nữ và Công an các cấp phối hợp với các ngành làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở góp phần giữ gìn tình đoàn kết ở khu dân cư. Đồng thời, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, nâng chất nhân rộng toàn huyện như: “xây dựng gia đình 5 không”( trong đó có nội dung không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội), “Tổ phụ nữ không có phụ nữ nghèo”, “Tổ phụ nữ tư vấn pháp luật”, “Tổ phụ nữ an toàn giao thông”, mô hình “Địa chỉ tin cậy”, Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ “Báo cáo viên, tuyên truyền viên”,… được nhân rộng trong 8/8 xã, thị trấn trong huyện, thu hút sự tham gia đông đảo của chị em phụ nữ và quần chúng nhân dân. Các mô hình hoạt động ngày càng có hiệu quả và đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Bên cạnh, Hội phụ nữ cùng với Công an và các tổ chức đoàn thể còn tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ vốn, trao phương tiệnlàm ăn, giải quyết việc làm giúp đối tượng hoàn lương vay để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Song song, với việc hỗ trợ vốn, Hội phụ nữ và Công an còn vận động cán bộ, hội viên đỡ đầu chị em phụ nữ còn nghèo, hoàn cảnh khó khăn bằng cách cho mượn vốn không tính lãi, con giống, cây giống các loại, giúp ngày công lao động.
 Thời gian tới, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01 của Công an và Hội LHPN huyện Hòa Bình; Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp trong huyện phối hợp với ngành Công an sẽ khảo sát tình hình thực trạng các tệ nạn xã hội - nhất là ma túy, tội phạm nảy sinh trong gia đình để có biện pháp và cách làm phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn liền với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và ngành Công an đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, cảm hóa giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng,... góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhà.
                                                             (Mộng Nghi- Hội LHPN huyện)

Số lượt người xem: 8240 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày