SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
2
3
0
1

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO HỘI

     1. Bà Trần Thị Hoa Ry - UVBCH TW Hội - Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

     2. Bà Phạm Thị Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

     3. Bà Phan Thị Sang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

     4. Bà Tô Thị Mỹ Thuận- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu.