SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
6
7
5
2
0

THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO HỘI

     1. Bà Trần Thị Lan Phương - UVBCH TW Hội - Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

     2. Bà Phan Thị Sang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu;

    3. Bà Tô Thị Mỹ Thuận- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu.