SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
8
8
0
7
Hoạt động các Đề án Thứ Sáu, 28/02/2014, 14:50

Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam

 

Trong hai ngày 24 và 25/2/2014, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên 63 điểm cầu trong cả nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Tại điểm cầu Tỉnh Bạc Liêu, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Chiến – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu, với thành phần tham dự gồm các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, các phó Ban thuộc tỉnh Hội, các đồng chí phó chủ tịch các huyện, thành phố trong tỉnh.
 Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị, đã nêu lên trách nhiệm của hệ thống Hội LHPN Việt Nam trong việc phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các nội dung của Hiến pháp 2013 đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Đồng chí đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành xây dựng kế hoạch triển khai Hiến pháp đồng thời căn cứ trên cơ sở trọng tâm công tác năm 2014 của Hội để cụ thể hóa vào các nội dung hoạt động ở địa phương mình.
 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; nghe Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa quán triệt những quy định của Hiến pháp liên quan đến Hội LHPN Việt Nam và vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em.
 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp 2013 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam được phổ biến tại Hội nghị đã nêu rõ 4 nội dung quan trọng các cấp Hội cần tập trung thực hiện là:
Biên soạn tài liệu sinh hoạt và tài liệu tập huấn chuyên sâu về những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho báo cáo viên và tuyên truyền viên về Hiến pháp; đưa các nội dung cơ bản liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam được ghi nhận trong Hiến pháp vào nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng.
 Rà soát các chính sách, văn bản pháp luật về các nội dung liên quan, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp.
Tuyên truyền rộng rãi Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng trong hệ thống Hội; tổ chức hội thi, diễn đàn trao đổi, tìm hiểu về Hiến pháp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp quy định.
 Định kỳ, Hội LHPN các cấp báo cáo kết quả công tác tổ chức triển khai Hiến pháp về Hội cấp trên.
                                                     Phan Bảo Phương

                                                Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 1248 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày