SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
8
8
0
8
Hoạt động các Đề án Thứ Tư, 15/07/2015, 08:30

Kết quả nổi bật trong 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn huyện Hòa Bình

Qua 3 năm (2012-2015), triển khai, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Đề án 343), với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và của Ban chỉ đạo thực hiện đề án huyện, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện nhà, việc triển khai thực hiện đề án từng bước có hiệu quả. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai 4 nội dung cơ bản của Đề án, thu hút sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nữ công nhân viên chức, lao động; tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ban Chỉ đạo Đề án 343 huyện, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, triển khai kế hoạch đến Ban Chỉ đạo Đề án các xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể huyện có liên quan. Đồng thời tổ chức quán triệt các nội dung của Đề án cho thành viên Ban Chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Đề án huyện.

Từ đó, các tổ chức thành viên Ban chỉ đạo Đề án cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các nội dung của Đề án và tổ chức thực hiện trong hệ thống của ngành mình quản lý, đạt kết quả đáng khích lệ.

Đối với Hội LHPN huyện, tổ chức triển khai sâu rộng đến các cấp Hội LHPN trong toàn huyện, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi hội, tổ phụ nữ và các buổi họp mặt, tọa đàm, hội thi, sân khấu hóa, văn hóa, văn nghệ...  để tuyên truyền các nội dung của Đề án, tiêu chí phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (CNH-HĐH), tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình; Luật bình đẳng giới; luật phòng, chống bạo lực gia đình; phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS, kiến thức nuôi dạy con, kỹ năng sống, xây dựng “gia đình hạnh phúc”...; động viên, khuyến khích hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Qua thực hiện công tác tuyên truyền có 548 cuộc có 10.347 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tham dự. Hàng năm, Hội luôn quan tâm đến việc phát hiện, biểu dương  tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng gia đình văn hóa... Thông qua các hoạt động của Hội, đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, ngày càng có nhiều gương phụ nữ điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hội LHPN huyện đã cấp, phát gần 5.000 tờ rơi tuyên truyền thực hiện Đề án, tài liệu hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đến Hội LHPN 8/8 xã, thị trấn; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các điểm thực hiện công tác truyền thông về tuyên truyền, giáo dục, phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước tại xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Bình. Tranh thủ sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh và Phòng Tư pháp huyện, tổ chức 5 điểm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các xã có phụ nữ dân tộc, phụ nữ tôn giáo và phụ nữ các xã ven biển. Công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng được chú trọng đặc biệt, thường xuyên chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung của Đề án 343 và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở. Đưa 25 tin, 6 bài, phóng sự về các gương phụ nữ điển hình, những cách làm hay, mô hình tốt, những sáng tạo của phụ nữ trong huyện trên các lĩnh vực đời sống xã hội điển hình như chị Nguyễn Cẩm Điền, chi hội ấp Thạnh Hưng II về phụ nữ vươn lên làm kinh tế giỏi; chị Nguyễn Trúc Ly, hội viên phụ nữ ấp Vĩnh Thành xã Vĩnh Mỹ A tiêu biểu trong công tác tuyên truyên, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên; chị Phan Thúy Mùi- chủ nhiệm Câu lạc bộ báo cáo viên, tuyên truyền viên ấp 15 xã Vĩnh Hậu A luôn tận tâm, tận tụy với công tác tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa,… Ngoài ra, Hội còn phối hợp Trung tâm Dân số, Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nữ đoàn viên, thanh niên về Luật Hôn nhân gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; tuyên truyền Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... Tổ chức trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt cho nữ đoàn viên thanh niên; hướng dẫn, hỗ trợ và vận động nữ đoàn viên phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Phối hợp với Thư viện huyện tổ chức 02 buổi giới thiệu sách về Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, chuyển giao cách sử dụng internet cho cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ có 123 chị tham dự. Vận động thành lập 18 CLB “Đàn ca tài tử” thu hút 347 thành viên tham gia. Xây dựng 09 tiểu phẩm tuyên truyền về truyền thống của phụ nữ Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, về công cuộc đổi mới của đất nước,...     

Nhìn chung, sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án 343 trên địa bàn huyện Hòa Bình, đã có nhiều tác động tích cực đến nhận thức, thái độ, hành vi của phụ nữ và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời giáo dục, định hướng, vận động phụ nữ ở địa phương tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong thời kỳ CNH-HĐH; đề cao giá trị chuẩn mực phẩm chất đạo đức của phụ nữ và phản bát những hành vi sai trái. Hạn chế những tác động, ảnh hưởng của kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ./.

                                                                              (Mộng Nghi – Hội LHPN huyện Hòa Bình)                                    


Số lượt người xem: 1736 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày