SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
4
2
3
3
6
Hoạt động các Đề án Thứ Sáu, 20/09/2019, 13:19
Kết quả tuyền truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước  (28/07)
Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai “Tiểu Đề án 4 tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày